Valstybės tarnautojo pažymėjimo naudotojų ATMINTINĖ

Valstybės tarnautojo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) suteikia Jums galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu elektroniniu parašu, taip pat galimybę valstybės informacinėms sistemoms, valstybės ir žinybiniams registrams identifikuoti Jus jungiantis prie šių sistemų ir registrų, siunčiant duomenis saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir bendro naudojimo duomenų perdavimo tinklais (internetu).

Elektroninis parašas, kuriuo pasirašote naudodami pažymėjimą, yra toks pat teisėtas ir įpareigojantis kaip ir ranka pasirašytas parašas.

Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimą, elektroninio parašo naudojimą, sertifikavimo paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti interneto svetainėse adresais www.vtd.lt, www.nsc.vrm.lt.

PROGRAMINĖ ĮRANGA

Elektroninių dokumentų pasirašymui naudojant valstybės tarnautojo pažymėjimą (ar asmens tapatybės kortelę) būtina parsisiųsti ir elektroniniu parašu pasirašančiojo asmens kompiuteryje įdiegti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklę iš sertifikavimo paslaugų svetainės.

Skaitytuvai kontaktinės elektroninės laikmenos nuskaitymui:
Veiks su dauguma gamintojų skaitytuvų. Daugiau informacijos apie lustinių kortelių skaitytuvus kitose internetinėse svetainėse.

Nekontaktinė elektroninė laikmena:
MIFARE CLASSIC 4 KB

Daugiau informacijos internetinėje svetainėje: http://www.nsc.vrm.lt

Pastaba. Norint įdiegti aukščiau minėtą programinę įrangą, Jums turi būti suteiktos kompiuterio administratoriaus teises. Jeigu tokios teisės Jums nesuteiktos, kreipkitės į įstaigos sistemos administratorių.

ATSIMINKITE, KAD...

Jums išduotą pažymėjimą galite naudoti tik Jūs pats.

PIN kodas turi būti žinomas tik Jums – privalote jį įsiminti ir laikyti paslaptyje bei rūpestingai saugoti (atskirai saugoti pažymėjimo PIN ir PUK kodus nuo paties pažymėjimo, ant pažymėjimo ar ant kartu su juo laikomų daiktų nerašyti pažymėjimo PIN kodo, įsiminus PIN ir PUK kodus nedelsiant sunaikinti PIN kodų voką ir pan.).

Užblokavus PIN kodą, galite jį atblokuoti įvedęs PUK kodą.

Baigęs naudotis pažymėjimu, kompiuteryje turite uždaryti visas naudotas programas ir internetines naršykles. Pasitraukdamas nuo kompiuterio, neturite palikti kortelių skaitytuve įdėto pažymėjimo.

KUR KREIPTIS?

Praradęs pažymėjimą ar PIN ir PUK kodus arba užblokavęs PUK kodą, apie tai turite nedelsdamas informuoti įstaigos personalo administravimo tarnybą ir pateikti prašymą nutraukti pažymėjime įrašytų sertifikatų galiojimą ir išduoti naują pažymėjimą.

Informaciją dėl elektroninio parašo ir sertifikatų naudojimo darbo metu teikia sertifikavimo paslaugų teikėjo Pagalbos centras tel. (8 5) 271 6062. Taip pat informaciją galite rasti ir klausimus užduoti interneto svetainėje adresu www.nsc.vrm.lt.

Informaciją dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo darbo metu teikia Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – tel. (8 5) 271 8414 arba (8 5) 271 8265. Taip pat informaciją galite rasti ir klausimus užduoti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vtd.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-01