ADIC siekia tapti šiuolaikiška įstaiga

Data

2011 01 06

Įvertinimas
0
logo_esf_es.jpg

2010 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos pasirašė Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projekto „Asmens dokumentų išrašymo centro kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemos diegimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Pagal šią projekto finansavimo ir administravimo sutartį suteikiamas finansavimas iš Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

2010 m. pabaigoje Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos su UAB „Blue Bridge“ ir UAB „ASI Consulting“, veikiančiomis jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasirašė Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos kokybės vadybos sistemos, informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo bei palaikymo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį. Kokybės vadybos sistemos diegimo poreikį lemia būtinybė efektyviau valdyti įstaigos procesus, užtikrinti sistemingą procesų gerinimą. Tam yra būtina optimizuoti įstaigos informacijos srautus bei vykstančius procesus, sukurti kokybės parametrų stebėsenos ir kontrolės sistemą. Kokybės vadybos sistema siekiama užtikrinti:

  • optimalų išteklių valdymą – aiškiai paskirstyti ir apibrėžti darbuotojų atsakomybę, įgaliojimus, sukurti lėšų taupymo galimybes;
  • atitikimą šiuolaikiškai įstaigai, taikančiai modernius vadybos principus, keliamiems reikalavimams;
  • vadybos sistemos stabilumą – įgyvendinus projektą įstaigos vadybos sistema bus mažiau priklausoma nuo darbuotojų kaitos, išorinių bei vidinių faktorių.

2011 m. sausio 6 d. įvyko pirmieji, įžanginiai mokymai, supažindinantys procesų šeimininkus ir vykdytojus su ISO 9001:2008 standarto reikalavimais ir principais. Diskusijų metu dalyviai aptarė kertinių sąvokų – kokybė, vadyba, valdymas, atgalinis ryšys – apibrėžimus ir taikymą, organizacijos motyvaciją diegti sistemą, organizacijos teikiamas paslaugas ir jų klientus, jų lūkesčių tenkinimą.

 
D. Fedosejev