Išduotas LST ISO/IEC 27001:2013 sertifikatas

Data

2015 10 22

Įvertinimas
0
ISO_27001_Sertika.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) vartotojų informacija yra tinkamai apsaugota, o viešosioms įstaigoms ir kitoms organizacijoms paslaugos teikiamos saugiai. Tokios išvados buvo paskelbtos, atlikus ADIC informacijos saugumo valdymo sistemos išorės auditą.

ADIC Informacijos saugumo valdymo sistema buvo įdiegta 2012 m. ir UAB „Bureau Veritas Lit“ sertifikuota 2012 m. spalio 22 d. Sertifikato galiojimo laikas buvo trys metai.

2015 m. liepos 8 d. ADIC su UAB „Sertika“ pasirašė Kokybės vadybos sistemos ir Informacijos saugumo valdymo sistemos sertifikavimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį.

2015 m. spalio 22 d. ADIC išduotas sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad UAB „Sertika“ įvertino ADIC Informacijos saugumo valdymo sistemą ir nustatė, jog ji atitinka tarptautinio standarto LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus.