Paminėtas 16 – asis sėkmingos veiklos gimtadienis

Data

2018 01 25

Įvertinimas
5
Adic_logo.jpg

2018 m. sausio 22 d. Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) paminėtas 16-asis gimtadienis. Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius Ramūnas Žičkis pasveikino susirinkusius darbuotojus ir padėkojo visiems už nuoširdų ir atsakingą darbą, darną ir bendros sėkmės rezultatus, supažindino su savo 2017 m. veiklos ataskaita ir apžvelgė bendros veiklos rezultatus.

Svarbiausi 2017 m. veiklos rezultatai

Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojai 2017 m. sėkmingai įgyvendino pagrindinę užduotį ir laiku išrašė 566 765 asmens dokumentus.

2017 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba patvirtino Asmens dokumentų išrašymo centro, kaip kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjos statusą ir Asmens dokumentų išrašymo centro teikiamų patikimumo užtikrinimo paslaugų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimams. Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusas patvirtintas remiantis 2017 m. gegužės mėnesį atitikties vertinimo įstaigos „T-Systems International GmbH“ atlikto atitikties vertinimo ataskaita ir atitikties vertinimo išvada.

Įgyvendinant Bendrojo ryšių palaikymo punkto (angl. Single Point of Contact SPOC) projektą, testinėje aplinkoje vykdytas apsikeitimas sertifikatais tarp Europos Sąjungos valstybių narių SPOC. Užmegztas abipusis SPOC ryšys su 14 Europos Sąjungos valstybių narių. Su 3 Europos Sąjungos valstybėmis narėmis sertifikatų apsikeitimo procesas įvykdytas 100 proc., su 6 Europos Sąjungos valstybėmis narėmis – 67 proc., su 5 Europos Sąjungos valstybėmis narėmis – 33 proc.

2017 m. lapkričio 22 d. UAB „Sertika“ auditoriai atliko Integruotos vadybos sistemos (toliau – IVS) pakartotinį sertifikavimo auditą. Atlikus auditą, patvirtinta, kad Asmens dokumentų išrašymo centro IVS atitinka LST EN ISO 9001:2015 ir LST ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimus.

2017 m. darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis (bruto, t.y. neatskaičius mokesčių) sudarė 847 Eur ir per metus padidėjo 10 proc., 75 proc. kvantilis – 781 Eur, mediana – 713 Eur, 25 proc. kvantilis – 479 Eur.

2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 45, vidutinis nedarbingumas – 32 žm.dienos per mėnesį, vidutiniškai atostogauta – 102 žm.dienos per mėnesį.