Tarpinstitucinis pasitarimas įrangos atnaujinimo klausimu

Data

2018 01 19

Įvertinimas
5
Adic_logo_15_metu.jpg

2018 m. sausio 12 d. Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvyko pasitarimas asmens biometrinių duomenų nuskaitymo ir dokumentų išrašymo įrangos atnaujinimo klausimais. Pasitarime dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos atstovai, vadovaujami viceministro Giedriaus Surplio, Finansų ministerijos atstovai, vadovaujami viceministro Dariaus Sadecko ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atstovai, vadovaujami direktorius Giedriaus Kazakevičiaus.

Pasitarimo dalyviai susipažino su saugiu biometrinių dokumentų išrašymo procesu ir aptarė įrangos, kuri naudojama jau nuo 2008 m. ir 2009 m., atnaujinimo galimybes.
Pažymėta, kad savalaikio asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo užtikrinimas yra tarpinstitucinis bendras projektas.  Juk kiekvieną dieną vidutiniškai išrašoma ir išduodama po 2463 asmens dokumentus.

Atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų interesus, nutarta, kad sprendimas dėl nusidėvėjusios įrangos atnaujinimo turi būti tinkamai pagrįstas, o jo įgyvendinimas – efektyvus.