Einamųjų metų užduotys

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti savalaikį ir saugų, atitinkantį galiojančius teisės aktus, asmens dokumentų išrašymą.
2. Atnaujinti biometrinių asmens dokumentų išrašymo ir duomenų nuskaitymo įrangą.
3. Pasirengti Kokybės vadybos sistemos resertifikavimui pagal ISO 9001:2015 reikalavimus ir Informacijos saugumo valdymo sistemos resertifikavimui pagal ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus.
4. Nufilmuoti pasakojimą apie saugų Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymo procesą.
5. Pasirengti Europos Sąjungos piliečiams jų teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje dokumentų išdavimui.
6. Pasirengimas Lietuvos Respublikos piliečiams išduoti 2 pasus.

 

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1. Asmens dokumentų išrašymo skubos ir bendra tvarka 100 proc. savalaikiškumas.
2. Įsigyti ir 2018 m. IV ketv. pradėti naudoti du naujus lazerinio graviravimo įrenginius, skirtus pasų išrašymui.
3. 2018 m. gruodžio mėn. gauti Kokybės vadybos sistemos atitikmens ISO 9001:2015 standarto reikalavimams patvirtinantį sertifikatą ir Informacijos saugumo valdymo sistemos atitikmens ISO/IEC 27001:2013 reikalavimams patvirtinantį sertifikatą.
4. Iki 10 min. trukmės filmą pristatyti asmens dokumentų istorijos parodoje, kurios atidarymas planuojamas 2018 m. lapkritį Valdovų rūmuose.
5. Bus parengtos programinės priemonės dokumentams išrašyti.

 

RIZIKA, KURIAI ESANT, NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šių užduočių neįvykdymui?

1. Išorinių informacinių sistemų darbo trikdžiai.
2. Nusidėvėjusios dokumentų išrašymo įrangos gedimai.
3. Viešųjų pirkimų procedūrų sutrikimai.
4. Nepakankama ES valstybių narių pažanga SPOC pilnam funkcionalumui pasiekti.
5. Skirtingos institucijų pozicijos dėl asmens biometrinių duomenų nuskaitymo ir dokumentų    išrašymo įrangos atnaujinimo.
6. Skiriami finansiniai ištekliai asmens biometrinių duomenų nuskaitymo ir dokumentų išrašymo įrangos atnaujinimo.
7. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimų priėmimo vėlavimas.
8. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimų priėmimo vėlavimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-26