Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus: