Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje

 1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
 2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1V-519 „Dėl Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje blanko privalomosios formos patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d įsakymas Nr. 1V-194 “Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
 4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“
 5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-445 „Dėl Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 1V-290 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“
 7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1V-369 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“
 8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo“
 9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-408 „Dėl Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 10. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 11. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 1V-330 „Dėl Užsieniečio paso formos patvirtinimo“
 12. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1V-357 „Dėl Užsieniečio paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-09