Darbo užmokestis

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2019 m.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, €
1 Direktorius 1 *            
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 *            
3 Skyriaus vedėjas 5 1961            
4 Vyriausiasis specialistas 7 1348            
5 Vyresnysis specialistas 1 *            
 
Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2018 m.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, €
1 Direktorius 1 * 1 * 1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 * 1 * 1 * 1 *
3 Skyriaus vedėjas 4 1411 5 1504 5 1451 5 1455
4 Vyriausiasis specialistas 9 945 8 993 8 1025 8 1071
5 Vyresnysis specialistas 2 812 2 902 2 878 2 1090
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, €
1 Direktorius 1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 * 1 *
3 Skyriaus vedėjas 5 1341 4 1453
4 Vyriausiasis specialistas 9 875 10 843
5 Vyresnysis specialistas 2 764 2 771

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ (Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

 

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2019 m.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, €
1 A2 lygio 7 949            
2 B lygio 8 879            
2 C lygio 15 755            

 

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2018 m.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, €
1 A2 lygio 5 730 5 864 6 892 6 784
2 B lygio 8 655 8 705 8 582 8 722
2 C lygio 15 459 15 536 14 538 14 606

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis 2017 m., €
1 Specialistas 12 654
2 Kvalifikuotas darbuotojas 12 506

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis 2014 m., Lt Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis 2015 m., € Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis 2016 m., €
1 Vyriausiasis specialistas 9 1662 10 470 9 580
2 Vyresnysis specialistas 4 1536 7 398 7 499
3 Specialistas 7 1198 5 345 5 372
4 Tarnautojas 6 849 2 224 3 404

 

* – darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius paskutinę ketvirčio dieną

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-23