Darbo užmokestis

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2022 m.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, €
1 Direktorius 1 * 1 *        
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 * 1 *        
3 Skyriaus vedėjas 4 2032 4 2081        
4 Vyriausiasis specialistas 6 1523 6 1665        
1 Vyresnysis specialistas 1 * 1 *        
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. Vidutinis darbo užmokestis 2021 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, €
1 Direktorius 1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 * 1 *
3 Skyriaus vedėjas 5 2097 4 1974
4 Vyriausiasis specialistas 8 1502 7 1547
5 Vyresnysis specialistas 1 * 1 *
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. Vidutinis darbo užmokestis 2019 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, €
1 Direktorius 1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 * 1 *
3 Skyriaus vedėjas 5 1455 5 1959
4 Vyriausiasis specialistas 8 1009 7 1361
5 Vyresnysis specialistas 2 921 1 *
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, €
1 Direktorius 1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 * 1 *
3 Skyriaus vedėjas 5 1341 4 1453
4 Vyriausiasis specialistas 9 875 10 843
5 Vyresnysis specialistas 2 764 2 771

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ (Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2022 m.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, € Darb. skaičius* Suma, €
1 Specialistas ir tarnautojai 19 1015 19 1107        
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. Vidutinis darbo užmokestis 2021 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, €
1 Specialistai ir tarnautojai 21 1025 19 1037
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. Vidutinis darbo užmokestis 2019 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis, €
1 2 lygio 6 818 6 1124
2 B lygio 8 666 8 920
3 C lygio 14 535 13 768
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis 2017 m., €
1 Specialistas 12 654
2 Kvalifikuotas darbuotojas 12 506
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis 2014 m., Lt Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis 2015 m., € Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* Vidutinis darbo užmokestis 2016 m., €
1 Vyriausiasis specialistas 9 1662 10 470 9 580
2 Vyresnysis specialistas 4 1536 7 398 7 499
3 Specialistas 7 1198 5 345 5 372
4 Tarnautojas 6 849 2 224 3 404

* – darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius paskutinę ketvirčio dieną

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-18