Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo apmokėjimo sistema.

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
2024 m . vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasI ketv.II ketv.III ketv.IV ketv.
Darb. skaičius*Suma, €Darb. skaičius*Suma, €Darb. skaičius*Suma, €Darb. skaičius*Suma, €
1Direktorius1*1*1*1*
2Direktoriaus pavaduotojas1*1*1*1*
3Skyriaus vedėjas422514 4 4 
4Vyriausiasis specialistas616606 6 6 
5Vyresnysis specialistas1*1*1*1*

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasVidutinis darbo užmokestis 2022 m.Vidutinis darbo užmokestis 2023 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius*Vidutinis darbo užmokestis, €Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius*Vidutinis darbo užmokestis, €
1Direktorius1*1*
2Direktoriaus pavaduotojas1*1*
3Skyriaus vedėjas5222742328
4Vyriausiasis specialistas8163961648
5Vyresnysis specialistas1*1*

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasVidutinis darbo užmokestis 2020 m.Vidutinis darbo užmokestis 2021 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius*Vidutinis darbo užmokestis, €Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius*Vidutinis darbo užmokestis, €
1Direktorius1*1*
2Direktoriaus pavaduotojas1*1*
3Skyriaus vedėjas5209741974
4Vyriausiasis specialistas8150271547
5Vyresnysis specialistas1*1*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ (Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

 

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
2024 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasI ketv.II ketv.III ketv.IV ketv.
Darb. skaičius*Suma, €Darb. skaičius*Suma, €Darb. skaičius*Suma, €Darb. skaičius*Suma, €
1Specialistas ir tarnautojai201352------

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasVidutinis darbo užmokestis 2022 m.Vidutinis darbo užmokestis 2023 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius*Vidutinis darbo užmokestis, €Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius*Vidutinis darbo užmokestis, €
1Specialistai ir tarnautojai181118201329

 

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasVidutinis darbo užmokestis 2020 m.Vidutinis darbo užmokestis 2021 m.
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius*Vidutinis darbo užmokestis, €Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius*Vidutinis darbo užmokestis, €
1Specialistai ir tarnautojai211025191037

* – darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius paskutinę ketvirčio dieną

 

Atnaujinimo data: 2024-04-17