Informacijos saugumo politika

INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA

  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) informacijos saugumo politika apibrėžia pagrindinius informacijos saugumo užtikrinimo ir valdymo principus.
  • ADIC įsipareigoja užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos saugumo valdymą, siekdamas išvengti veiklos sutrikdymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, informacijos vientisumo pažeidimo arba informacijos neprieinamumo dėl jos praradimo ar sistemų neveikimo.
  • Informacijos saugumas užtikrinamas ir valdomas, atsižvelgiant į ADIC veiklos tikslus ir galiojančius teisės aktus.
  • Informacijos saugumas valdomas nuosekliai planuojant, įgyvendinant, tikrinant ir nuolatos gerinant informacijos saugumo valdymo sistemą.
  • Informacijos saugumo valdymo sistema ADIC yra pagrįsta informacijos apsaugos tikslų nustatymu ir rizikos valdymu.
  • Informacijos saugumo valdymo sistema įgyvendinama vadovaujantis LST EN ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimais.

Atnaujinimo data: 2023-09-11