Kokybės vadybos politika

KOKYBĖS VADYBOS POLITIKA

  • Veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir LST EN ISO 9000:2015 standartą.
  • Siekiama rezultatyvaus bendradarbiavimo su klientais.
  • Periodiškai nusistatomi kokybės vadybos sistemos tikslai ir vertinami jų įgyvendinimo rezultatai.
  • Nuolatos peržiūrimi ir vertinami veiklos procesai, ieškoma veiklos gerinimo galimybių.
  • Pripažįstamos savo klaidos.
  • Užtikrinama galimybė visiems darbuotojams tobulėti ir lavinti gebėjimus.

Atnaujinimo data: 2023-09-11