ADIC misija ir strateginiai tikslai

 

ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MISIJA

 

Būti šiuolaikiška valstybės įstaiga, užtikrinančia savalaikį ir saugų, atitinkantį galiojančius teisės aktus, asmens dokumentų išrašymą, išrašymo ir išdavimo procesų koordinavimą.

STRATEGINIAI TIKSLAI

  • Veiklos valdymo tobulinimas, taikant kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, ir informacijos saugumo valdymo sistemos, atitinkančios ISO 27001 standartą.
  • Stebėti asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo procesus ir teikti siūlymus dėl procesų efektyvumo užtikrinimo.
  • Efektyvus įrangos, susijusios su asmens dokumentų išrašymu ir išdavimu, atnaujinimas.
  • Teikiamų paslaugų plėtimas ir gerinimas, atsižvelgiant į užsakovų ir visuomenės poreikius.
  • Išrašomų asmens dokumentų spektro plėtimas.
  • Saugių ir pažangių technologijų panaudojimas.
  • Asmens dokumentų saugumo didinimas (gerinimas, tobulinimas).
  • Skaidrus ir efektyvus viešųjų pirkimų vykdymas.
  • Racionalus laiko ir kitų išteklių panaudojimas.
  • Novatoriškos ir kūrybiškos komandos ugdymas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-26