Asmens tapatybės kortelė

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ

 

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio (toliau – pilietis) asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje bei gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybės korteles kaip kelionės dokumentą (valstybių sąrašas skelbiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje www.pasienis.lt).

Asmens tapatybės kortelės paskirtį, jos išdavimo, keitimo, naudojimo ir galiojimo sąlygas, joje įrašomus duomenis reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.

Piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje, asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia piliečio pasirinkta migracijos tarnyba.

Piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, taip pat piliečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą nelaikomas pakeitusiu deklaruotą gyvenamąją vietą, asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, esant Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalyje nustatytoms sąlygoms ir techninėms galimybėms. Jei nėra šių sąlygų ir galimybių, asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba.

Pilietis nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybės kortelę, jeigu jis neturi galiojančio Lietuvos Respublikos išduoto paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba jeigu nepateikė dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo.

Pilietis, kuriam sukako 16 metų, dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo jo pasirinktai migracijos tarnybai turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai jam sukaks 16 metų. Piliečiams iki 16 metų, taip pat užsienio valstybėse gyvenantiems piliečiams asmens tapatybės kortelės išduodamos jų pageidavimu.

Asmens tapatybės kortelė galioja nuo joje nurodytos išdavimo datos:

  • 2 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  • 5 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  • 10 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
  • 20 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus;
  • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

ATK 2012

Asmens tapatybės kortelė pagaminta iš polikarbonato, į kurį įdiegtos kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos. Duomenys polikarbonate išgraviruojami lazeriniu įrenginiu.

ATK paskirtį, jos išdavimo, keitimo, naudojimo ir galiojimo sąlygas, joje įrašomus duomenis reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.

ATK, išduodama nuo 2012 m. liepos 4 d., atitinka 2004 m. gruodžio 13 d. Europos Tarybos (ET) reglamento Nr. 2252/2004, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartus, reikalavimus bei Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas.

Privalomoji forma patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymų Nr. 1V-272 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo“ pakeitimo“ .

Aprašas paskelbtas – Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 27-248

Asmens tapatybės kortele taip pat galima naudotis vykstant į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ir susitarimai.

Asmens tapatybės kortelės ypatumai

Biometriniai duomenys asmens tapatybės kortelėje

Technologiniai požymiai asmens tapatybės kortelėje

KUR KREIPTIS DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IŠDAVIMO (KEITIMO)?

PROGRAMINĖ ĮRANGA

Elektroninių dokumentų pasirašymui naudojant asmens tapatybės kortelę (ar valstybės tarnautojo pažymėjimą) būtina parsisiųsti ir elektroniniu parašu pasirašančiojo asmens kompiuteryje įdiegti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklę iš www.nsc.vrm.lt.


ATK 2009

Asmens tapatybės kortelė pagaminta iš polikarbonato, į kurį įdiegtos kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos. Duomenys polikarbonate išgraviruojami lazeriniu įrenginiu.

ATK paskirtį, jos išdavimo, keitimo, naudojimo ir galiojimo sąlygas, joje įrašomus duomenis reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas .

ATK, išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d., atitinka 2004 m. gruodžio 13 d. Europos Tarybos (ET) reglamento Nr. 2252/2004, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartus, reikalavimus bei Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas.

Asmens tapatybės kortele taip pat galima naudotis vykstant į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ir susitarimai.

Asmens tapatybės kortelės ypatumai

Biometriniai duomenys asmens tapatybės kortelėje

Technologiniai požymiai asmens tapatybės kortelėje

Lankstinuką apie Asmens tapatybės kortelę galite atsisiųsti čia (5 MB)

PROGRAMINĖ ĮRANGA

Elektroninių dokumentų pasirašymui naudojant asmens tapatybės kortelę (ar valstybės tarnautojo pažymėjimą) būtina parsisiųsti ir elektroniniu parašu pasirašančiojo asmens kompiuteryje įdiegti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklę www.nsc.vrm.lt.

„Lietuvos metų gaminys 2009“ Lietuvos metų gaminys 2009ATK 2003

Asmens tapatybės kortelė sukurta naudojant šiuolaikines technologijas bei pažangiausias apsaugos priemones. Kortelės polikarbonatiniame sluoksnyje duomenys, nuotrauka ir parašas įrašyti naudojant lazerinio graviravimo įrangą.

Asmens tapatybės kortelė – tai naujos kartos asmens dokumentas, atitinkantis Europos Sąjungos direktyvas ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas.

Asmens tapatybės kortelė naudojama šalies viduje vietoje dabartinio Lietuvos Respublikos piliečio paso. Ji yra pagrindinis dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir pilietybę.

Asmens tapatybės kortele taip pat galima naudotis vykstant į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ir susitarimai.

Asmens tapatybės kortelė išduodama Lietuvos Respublikos piliečiui, sulaukusiam 16 metų ir neturinčiam galiojančio anksčiau išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso, bei prireikus vaikams iki 16 metų.

 

TECHNOLOGINIAI POŽYMIAI

Vaivorykštinė spauda
Kortelės abi pusės yra padengtos dviem skirtingais apsauginiais tinkleliais atspausdintais vaivorykštine spauda.

Specialus linijų išdėstymas
Kortelės abiejose pusėse „Vėjų rožė” užpildyta skirtingų krypčių ir storių linijomis. Rozetė bei giljoširuotės juostos suformuotos iš skirtingų storių dvigubų linijų.

Holograminė juostelė
Holograminė juostelė su pasikartojančiu ir keičiančiu kryptį užrašu „LIETUVOS RESPUBLIKA”.

Nuotrauka ir parašas
Skaitmeninė savininko nuotrauka ir parašas graviruojami lazeriu.

Mikrotekstas
Pasikartojantis mikrotekstas „LIETUVOS RESPUBLIKA” suformuoja savarankiškas linijas ir yra įkomponuotas į atskirus grafinio piešinio elementus. Pozityvinis ir negatyvinis mikrotekstas „LTU” yra įterptas į „Vėjų rožę”.

Laminatas
Skaidrus difrakcinis optinis elementas su kinematiniu efektu (Lietuvos Respublikos herbas, žemėlapis, žodžiai „LIETUVOS RESPUBLIKA”, „LTU” ir žvaigždės).

Mikroelementas
Kortelėje gali būti integruotas „elektroninis mikroelementas”.

Ultravioletiniai dažai
Vaivorykštine spauda nematomais dažais atspausdintas Lietuvos Respublikos kontūras su centre įkomponuota „Vėjų rože” ir nuo jos sklindančiais spinduliais su įterptais pasikartojančiais mikrotekstais „LIETUVOS RESPUBLIKA”, paveikus ultravioletiniais spinduliais švyti raudona ir geltona spalvomis.

Optiškai kintantys dažai
Kairėje užrašas „LTU” atspausdintas optiškai kintančiais dažais, keičiančiais spalvą iš auksinės į žalią, dešinėje - „Vėjų rožė” optiškai kintančiais dažais, keičiančiais spalvą iš mėlynos į rudą.

Brūkšninis kodas
Kortelėje yra įrašomas brūkšninis kodas.

Smulkesnė informacija VDTAT prie Finansų ministerijos tinklapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-14