Biometriniai duomenys asmens tapatybės kortelėje

Vadovaujantis 2004 m. gruodžio 13 d. Europos Tarybos (ET) reglamento Nr. 2252/2004, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartus (toliau – Reglamentas), reikalavimais:

  • kiekviena biometrinius dokumentus su jautriais asmens duomenimis (pirštų atspaudai, akių rainelė ir kt.) išduodanti valstybė privalo įsteigti Sertifikavimo tarnybą (CVCA tarnyba), kurios paskirtis - suteikti savo valstybės ir kitų valstybių patikros sistemoms teises nuskaityti išduodamuose dokumentuose įrašytus jautrius duomenis.
  • kiekviena biometrinius dokumentus su jautriais duomenimis tikrinanti valstybė privalo įsteigti Dokumentų patikros sistemų sertifikavimo tarnybą (DVCA tarnyba), kurios funkcija – gauti iš biometrinį dokumentą išdavusios valstybės CVCA tarnybos teisę skaityti biometriniuose dokumentuose įrašytus jautrius duomenis (DV sertifikatą). CVCA tarnybos sertifikatas įrašomas į kiekvieną išrašomą biometrinį dokumentą. Siekiant nuskaityti jautrius biometrinius duomenis, dokumentų patikros įranga privalo perduoti dokumente integruotam lustui dokumentą išdavusios valstybės DVCA tarnybos pasirašytą patikrą vykdančios valstybės DVCA tarnybos išduotąjį DV sertifikatą, ir patikrą vykdančios valstybės DVCA tarnybos išduotąjį dokumento patikros įrangos (IS) sertifikatą. Jautrių duomenų nuskaitymas iš biometrinio dokumento leidžiamas tiktai tuo atveju, kai patikrinus visą sertifikatų grandinę nustatoma, kad yra atitinkamos valstybės leidimas šia įranga nuskaityti iš dokumento jautrius biometrinius duomenis.

Nuo 2009 m. sausio mėn. į asmens tapatybės korteles įrašytų pirštų atspaudų kokybės kontrolei bei asmens tapatybės kortelių patikrai migracijos tarnybose vykdyti, Asmens dokumentų išrašymo centre nuo 2009 m. sausio mėn. įsteigtos ir funkcionuoja CVCA tarnyba ir DVCA tarnyba. CVCA tarnyba ir DVCA tarnyba taip pat užtikrins į biometrinius kelionės dokumentus (Lietuvos Respublikos pasas, tarnybinių pasas, užsieniečio pasas, asmens be pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės dokumentas) įrašomų pirštų atspaudų patikrą.
Vadovaujantis Reglamento reikalavimais, nuo pat pirmųjų biometrinių Lietuvos Respublikos pasų išdavimo dienos, t.y. nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d., Asmens dokumentų išrašymo centre įsteigtos Šalies sertifikavimo tarnyba (CSCA tarnyba), kurios paskirtis – sertifikuoti dokumentus pasirašančias institucijas, bei – Asmens dokumentų išrašymo centre išrašomiems dokumentams – dokumento pasirašymo sertifikavimo tarnyba (DS tarnyba), kurios paskirtis – sertifikuoti išrašomą biometrinį dokumentą pasirašančios institucijos parašus.
Į biometrinį dokumentą įrašomas CSCA sertifikatas naudojamas dokumento patikros metu nustatyti asmens dokumentą išdavusią valstybę.
Į biometrinį dokumentą įrašomas DS sertifikatas naudojamas dokumento patikros metu nustatyti biometrinį dokumentą išrašiusią instituciją.

Asmens dokumentų išrašymo centre įsteigtos sertifikavimo infrastruktūros funkcionuoja pagal patvirtintus sertifikavimo veiklos nuostatus. Sertifikatai išduodami ir tvarkomi pagal patvirtintas sertifikatų išdavimo taisykles.
Lietuvos Respublikos biometrinių kelionės dokumentų sprendimai (įskaitant pirštų atspaudus) buvo dalinai patikrinti 2008 m. rugsėjo 7-12 d. Prahoje vykusių biometrinių kelionės dokumentų ir jų patikros sistemų sąveikumo bandymų metu, kur buvo teigiamai įvertinti. Šia patirtimi buvo pasinaudota diegiant biometrinius duomenis į asmens tapatybės korteles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-20