Asmens tapatybės kortelės ypatumai

Įrašomų duomenų kokybę užtikrinančios priemonės:

 • duomenys įrašomi gyventojų registro pagrindu;
 • biometriniai duomenys nuskaitomi ir į gyventojų registrą įrašomi migracijos tarnybose.

Blankų technologinės apsaugos priemonės:

 • kinegrama, kortelės paviršių dengia reljefinis laminatas, UV, MLI ir kt.

Blankų gamybos, dokumentų išrašymo ir kitos organizacinės saugos priemonės:

 • duomenys polikarbonatinėje kortelėje graviruojami lazerine įranga;
 • centralizuotas išrašymas;
 • įteikimas asmeniškai ir kt.

Kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos.

Nekontaktinėje laikmenoje įrašytieji asmens duomenys apsaugoti:

 • nuo nuskaitymo nuotoliniu būdu;
 • nuo duomenų pakeitimo: bandymai pakeisti duomenis atpažįstami;
 • nuo laikmenos pakeitimo kita (laikmenos „klonavimo“):
 • pirštų atspaudus gali nuskaityti tiktai teisėta, sertifikuota įranga.

Asmens tapatybei patvirtinti virtualioje erdvėje kontaktinėje laikmenoje įrašyti:

 • asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas;
 • kvalifikuotas, elektroniniam parašui skirtas, sertifikatas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-22