Leidimai gyventi LR nuo 2004 m.

LEIDIMAI GYVENTI LR NUO 2004 m. IKI 2012 m.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau - laikinasis leidimas) ar Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (toliau - EB leidimas gyventi) - tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Užsienietis, kuris ketina gyventi Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmojo įvažiavimo dienos, arba pradėti dirbti ar vykdyti kitą teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje, privalo gauti laikinąjį leidimą.

Užsienietis, kuris yra vienos iš Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ne ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę kalendorinių metų, skaičiuojant nuo pirmojo įvažiavimo dienos, o toks užsienietis, ieškantis darbo arba ketinantis verstis kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, gali būti šalyje dar 3 mėnesius.

Asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį arba ketinantis užsiimti teisėta veikla, teikti paslaugas arba gauti paslaugų Lietuvos Respublikoje, atleidžiamas nuo pareigos turėti EB leidimą gyventi, jeigu jis numato būti Lietuvoje iki 3 mėnesių per pusę kalendorinių metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Užsieniečiams, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat Norvegijos, Šveicarijos, Islandijos ir Lichtenšteino piliečiams ir jų šeimų nariams išduodami EB leidimai gyventi. Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių piliečiams taikomos tokios pat nuostatos, kaip ir ES valstybių narių piliečiams.

Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje EB piliečiams Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje EB piliečiams

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas gyventi išduodamas penkeriems metams.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams EB leidimas gyventi išduodamas iki penkerių metų (išskyrus studentus, kuriems laikinasis leidimas išduodamas vieneriems mokslo metams).

Užsieniečio kelionės dokumentas, kurį pateikus įforminamas laikinasis leidimas, turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius, iki pasibaigs laikinojo leidimo galiojimo laikas.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat - tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimas gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje EB piliečiams Leidimas gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje EB piliečiams

 

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-21