Leidimai gyventi LR nuo 2020 m.

Lankstinuką apie Leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje galite atsisiųsti čia (3 MB)

Nuo 2020 m. rugsėjo 17 d. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pradėjo naujos formos leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išrašymą.

Šių leidimų forma patvirtinta 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, kuris nustato vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą.

Naujos kartos leidimai gyventi – dar saugesni bei atitinkantys reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo nustatomos vienodos leidimų gyventi trečiųjų šalių piliečiams formos techninės specifikacijos.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Kortelėje integruota nekontaktinė elektroninė laikmena, kurioje įrašomi asmens duomenys, taip pat asmens veido atvaizdas ir pirštų atspaudai.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje   Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje   Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė – dokumentas, suteikiantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje   Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Smulkesnė informacija Migracijos departamento prie VRM tinklapyje

Leidimo gyventi šalyje kortelė JK piliečiams pagal išstojimo sutarties 18 str. 4 d.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje   Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Smulkesnė informacija Migracijos departamento prie VRM tinklapyje

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.

Kortelėje integruota nekontaktinė elektroninė laikmena, kurioje įrašomi asmens duomenys, taip pat asmens veido atvaizdas ir pirštų atspaudai.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje   Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje   Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė – dokumentas, suteikiantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje   Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

Smulkesnė informacija Migracijos departamento prie VRM tinklapyje

Leidimo gyventi šalyje kortelė JK piliečiams pagal išstojimo sutarties 18 str. 4 d.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje   Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

Smulkesnė informacija Migracijos departamento prie VRM tinklapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11