Lietuvos Respublikos laikinas pasas

Lietuvos Respublikos laikinas pasas (toliau – pasas) gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę, kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, jeigu:
– jis buvo prarastas;
– jis tapo netinkamu naudoti;
– pasibaigė jo galiojimo laikas;
– pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

Pasas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus.

Pasą išrašo ir išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Laikinas Pasas

Paso formatas atitinka ISO/IEC 7810:2003 standarto ID-3 dokumentų reikalavimus.

Pasas atitinka Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dokumente Doc9303 nustatytus reikalavimus.

Paso 2 puslapyje įklijuojama įklija, kurioje išspausdinti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nurodyti duomenys ir užlaminuojama skaidraus šalto laminavimo laminato lapu su kinematiniu efektu.

Duomenys įrašomi spalviniu rašaliniu spausdintuvu.

Pase yra 32 numeruoti puslapiai.

Visuose paso puslapiuose, išskyrus priekinį viršelį, yra perforuotas paso numeris.

Technologiniai požymiai Lietuvos Respublikos Laikinam pase

Smulkesnė informacija URM tinklapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-26