Pasas 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS PASAS 2019

Nuo 2019 m. gegužės 20 d. Asmens dokumentų išrašymo centras pradėjo išrašinėti atnaujintus Lietuvos Respublikos pasus.

Lietuvos Respublikos pasas sukurtas atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos reikalavimus ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas. Paso knygelėje yra 32 puslapiai ir polikarbonatinis asmens duomenų lapas, kuriame duomenys, nuotrauka ir parašas išgraviruoti lazeriniu įrenginiu.

Lietuvos Respublikos pase įrašai pateikiami lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis.

 

Pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę bei pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje.

Pilietis nuo 16 metų privalo turėti pasą, jeigu jis neturi galiojančios asmens tapatybės kortelės, galiojančio Lietuvos Respublikos piliečio paso arba jeigu nepateikė dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ar keitimo.

Pilietis, kuriam sukako 16 metų, dokumentus dėl paso išdavimo turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai jam sukako 16 metų.

Piliečiui iki 16 metų, taip pat piliečiui, kuris turi galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pateikė dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo ar keitimo, taip pat piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, pasas išduodamas jo pageidavimu.

Paso paskirtį, jo išdavimo, keitimo ir galiojimo sąlygas, jame įrašomus duomenis nustato Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.

 

Paso galiojimo terminas nuo jame nurodytos išdavimo datos yra:
- 2 metai, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
- 5 metai, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
- 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;
- 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

Lietuvos Respublikos pasai, išduoti iki 2019 m. gegužės 20 d., lieka galioti iki juose nurodytos galiojimo laiko pabaigos.

Lankstinuką apie Lietuvos Respublikos pasą galite atsisiųsti čia (6 MB)

Technologiniai požymiai Lietuvos Respublikos pase

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-12