Statuso pažymėjimas 2022

Nuo 2022 m. sausio mėnesio Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pradėjo Dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimų (toliau – Statuso pažymėjimas) išrašymą.

Statuso pažymėjimo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-341 „Dėl Dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimo blanko privalomosios formos ir aprašo patvirtinimo“.

Statuso pažymėjimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, išduodami dalyvaujantiems tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose kitų valstybių karinėms pajėgoms priskirtiems civiliams tarnautojams bei rangovams (fiziniams asmenims, rangovų darbuotojams), taip pat išlaikytiniams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų. Krašto apsaugos ministro nustatytais atvejais Statuso pažymėjimai taip pat išduodami dalyvaujantiems tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose kitų valstybių kariams. Statuso pažymėjimas patvirtina asmens teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką, asmens teisinį statusą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis dėl karinių pajėgų statuso, jomis grindžiamus susitarimus, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Statuso pažymėjimas yra asmens dokumentas, prilyginamas leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Statuso pažymėjimas išduodamas 3 metų laikotarpiui arba buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui (tais atvejais, kai buvimo laikas trumpesnis nei 3 metai).

Statuso pažymėjimas   Statuso pažymėjimas
 
Statuso pažymėjimas   Statuso pažymėjimas
 
Statuso pažymėjimas   Statuso pažymėjimas

Lankstinuką apie Statuso pažymėjimą galite atsisiųsti čia.

Technologiniai požymiai Statuso pažymėjime.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-19