Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas

Nuo 2016 m. kovo 1 d. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pradėjo naujų Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimų išrašymą.

Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas sukurtas naudojant šiuolaikines technologijas bei pažangiausias apsaugos priemones. Kortelės polikarbonatiniame sluoksnyje asmens duomenys, nuotrauka ir parašas įrašomi naudojant lazerinio graviravimo įrangą.

Kortelė – atitinkamo dizaino polikarbonatinė kortelė su joje įdiegtomis kontaktine ir nekontaktine elektroninėmis laikmenomis. Kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privačių ir viešųjų kriptografinių raktų poros ir įrašomi viešuosius kriptografinius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti pareigūno atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme nurodytų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys bei specialūs atributai: pareigūno pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Vidaus reikalų pareigūnų registre ir įstaigos, kurioje jis eina pareigas, pavadinimas. Nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašomas unikalus nekontaktinės elektroninės laikmenos numeris. Kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose.

Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir kad asmuo, kuriam jis išduotas, eina pareigas vidaus reikalų statutinėje įstaigoje (išskyrus Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžią policijos įstaigą). Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas suteikia pareigūnui galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu elektroniniu parašu, taip pat galimybę valstybės informacinėms sistemoms, valstybės ir žinybiniams registrams identifikuoti pareigūną jam jungiantis prie šių sistemų ir registrų, siunčiant duomenis saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir bendro naudojimo duomenų perdavimo tinklais (internetu).

 

Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas

 

TECHNOLOGINIAI POŽYMIAI

Spauda
Ofsetinė, vaivorykštinė.

Grafinės apsaugos priemonės
Apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: šviesiai mėlynos, pereinančios į geltoną, ir pilkos).

Optiškai kintančios priemonės
Difrakcinės optiškai kintančio vaizdo priemonės, su fiksuotu, dvimačiu (2D) vaizdu.

Nuotrauka
Skaitmeninė pareigūno nuotrauka graviruojama lazeriu.

Nekontaktinė elektroninė laikmena
Nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašomas unikalus nekontaktinės elektroninės laikmenos numeris; kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose.

Kontaktinė elektroninė laikmena
Kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyti pareigūno atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuotas, elektroniniam parašui skirtas, sertifikatai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-16