DUK

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Asmuo privalo pats atvykti į migracijos tarnybą pateikti biometrinių duomenų. Prašymas atspausdinamas biometrinių duomenų registravimo metu.

Gali vyresni nei 16 m. amžiaus vaikai.

Prašymų atšaukimo tvarka teisės aktuose nenustatyta. Reikėtų kreiptis į migracijos tarnybą, kurioje pateikėte prašymą.

Biometriniai duomenys registruojami ir prašymai biometriniams pasams priimami visuose Lietuvos Respublikos ambasadose, diplomatinėse atstovybėse ir konsulatuose užsienyje. Šių įstaigų adresai: www.urm.lt

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl paso išdavimo ar keitimo kreipiasi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje arba, jeigu jis yra atvykęs į Lietuvos Respubliką, – į pasirinktą migracijos tarnybą ir pateikti negaliojantį pasą.

Iš Londono Imigracijos tarnybos Dokumentų klastojimo padalinio gavome atsakymą, kad Lietuvos Respublikos pasų patikra tiek aerouostuose tiek kitur Didžiojoje Britanijoje vyksta sėkmingai, problemų dėl lustų nuskaitymo nėra.
Jūsų rašte nurodytas atvejis galėjo būti atsitiktinis, kilęs dėl to, kad patikros įranga nenuskaitė paso automatinio nuskaitymo zonos.

Pasai išduodami (Lietuvoje):

  • Bendra tvarka – per 1 mėn.
  • Skubos tvarka tą pačią dieną.
  • Skubos tvarka per 1 d.
  • Skubos tvarka per 5 d.

Pateikus prašymą Lietuvos ambasadoje užsienio valstybėje – per 2 mėn.

Lietuvoje prašymai asmens dokumentams priimami policijos komisariatų migracijos padaliniuose. Daugiau informacijos: migracija.lrv.lt
Užsienyje prašymai priimami Lietuvos Respublikos ambasadose, konsulinėse įstaigose, diplomatinėse atstovybėse. Šių įstaigų adresai: www.urm.lt

Migracijos tarnybose įdiegta biometrinių duomenų registravimo įranga, todėl nuotraukų atsinešti nebūtina. Jeigu nėra techninių galimybių nuskaityti piliečio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga ar pilietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos ir jeigu pilietis iki vienų metų amžiaus dėl paso išdavimo ar keitimo neatvyksta į Migracijos departamentą ar migracijos tarnybą arba konsulinę įstaigą ir jo dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, – dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma piliečio vardas ir pavardė), kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657).

Prašymą pateikiant Lietuvoje bendra tvarka pasas išduodamas per 1 mėn., prašymą pateikiant užsienyje – per 2 mėn.

Asmens dokumentų išrašymo centras išrašo asmens dokumentus, tačiau nepriima prašymų ir neišduoda asmens dokumentų.
Dėl paso išdavimo reikėtų kreiptis į migracijos tarnybas. Daugiau informacijos: migracija.lrv.lt

Reikia pateikti:
– vaiko gimimo liudijimą, jei vaikui nebuvo išduotas pasas;
– vaiko kelionės dokumentą, jeigu jis buvo išduotas
– vieno iš tėvų (su kuriuo vaikas gyvena) asmens dokumentą
– jeigu nėra išspręstas vaiko pilietybės klausimas (išduodamas pirmas vaiko asmens dokumentas) – reikia abiejų tėvų asmens dokumentų.

Daugiau informacijos: migracija.lrv.lt

Dėl asmens dokumento keitimo kreipkitės į Migracijos departamentą Vytenio g. 18, Vilniuje. Užtenka pateikti keičiamą pasą.

Daugiau informacijos: migracija.lrv.lt

Italija yra Europos Sąjungos valstybė. Asmens tapatybės korteles galiojančiomis kelionėms pripažįsta ES valstybės-narės ir šios šalys: Islandija, Juodkalnija, Kroatija, Makedonija, Norvegija, San Marinas, Šveicarija. Daugiau informacijos www.pasienis.lt, www.urm.lt

Taip, galite. Biometriniai pasai Lietuvoje išduodami nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d.

Asmens tapatybės korteles galiojančiomis kelionėms pripažįsta ES valstybės narės ir šios šalys: Islandija, Juodkalnija, Kroatija, Makedonija, Norvegija, San Marinas, Šveicarija. Daugiau informacijos www.pasienis.ltwww.urm.lt

Būtina turėti galiojantį asmens dokumentą. Pasą ar asmens tapatybės kortelę galima gauti skubos tvarka per vieną dieną.

Vykstant į bet kurią užsienio valstybę vaiko asmens dokumentas yra būtinas.

Asmens dokumentą pasikeisti nepasibaigus jo galiojimo laikui nėra draudžiama.

Niekas negali prognozuoti, kokia gali būti tikrinančių asmenų reakcija. Kai kam gali kilti įtarimų dėl bandymo klastoti.

Luste įrašytų duomenų negalima papildyti ar pakeisti. Asmens tapatybės kortelės su pirštų atspaudais išrašomos nuo 2009 m. sausio 1 d..

Galite vykti. Visi nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d. išduodami Lietuvos pasai yra biometriniai (e-pasai) ir tenkina bevizio režimo reikalavimus.

Praradus pasą ar asmens tapatybės kortelę pilietis asmeniškai turi kreiptis į bet kurią teritorinę policijos įstaigą ar migracijos tarnybą ir užpildyti nustatytos formos pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, o pilietis esantis užsienyje į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą (www.urm.lt), tam, kad prarastasis dokumentas būtų paskelbtas negaliojančiu. Dėl naujo asmens dokumento gavimo kreipkitės į pasirinktą migracijos tarnybą.
Asmens tapatybės kortelė ar pasas paskelbiami negaliojančiais, tik piliečiui asmeniškai teritorinei policijos įstaigai, migracijos tarnybai ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai užsienyje pateikus pranešimą apie prarastą asmens dokumentą.
Vietoj prarasto galiojančio paso ar asmens tapatybės kortelės piliečiui gali būti išduodamas laikinasis pažymėjimas.

Pilietis, praradęs pasą, turi užpildyti pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (forma) ir asmeniškai pateikti jį bet kuriai teritorinei policijos įstaigai, Migracijos departamentui ar migracijos tarnybai, o esantis užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai. Gavus šį pranešimą, pasas skelbiamas negaliojančiu.

Valstybės rinkliava, taikoma už asmens dokumentų išdavimą ir keitimą:

Pasas:
– bendra tvarka (per 1 mėn.) – 43 Eur,
– skubos tvarka: per 1 d. d. – 71 Eur, per 5 d. d. – 57 Eur, tą pačią darbo dieną – 190 Eur.

Asmens tapatybės kortelė:
– bendra tvarka (per 1 mėn.) – 8.60 Eur,
– skubos tvarka: per 1 d. d. – 31.60 Eur, per 5 d. d. – 19.60 Eur.

Yra nuolaidų ir išimčių, apie jas skaitykite www.migracija.lt.

Yra nuolaidų ir išimčių, apie jas skaitykite Rinkliavų įstatyme.

Asmens tapatybės kortelės PIN kodas yra asmens tapatybės kortelės elektroninio parašo funkcijos apsaugos priemonė. Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje http://www.nsc.vrm.lt/fag.htm

Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje www.nsc.vrm.lt.