Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu nėra paskelbta konsultacijų su visuomene.

Kas yra viešoji konsultacija?

Viešoji konsultacija – įvairiais būdais ir metodais viešojo sektoriaus organizacijų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar jos grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

Visos vykstančios konsultacijos viešinamos svetainės „E. pilietis“ skiltyje Viešosios konsultacijos.

Apie svetainę „E. pilietis“ ir viešąsias konsultacijas plačiau skaitykite čia.

Atnaujinimo data: 2023-09-11