ADIC apsilankė Gražina Kadžytė, Lietuvos žurnalistė, etnologė ir tautosakininkė

Data

2018 07 05

Įvertinimas
0
2018-07-04_IMG_0001.jpg

2018 m. liepos 4 d. Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) apsilankė Gražina Kadžytė, Lietuvos žurnalistė, etnologė ir tautosakininkė. Vėliavų salėje prie apskrito stalo susėdo ADIC darbuotojai ir kitų su dokumentų išrašymu ir išdavimu susijusių institucijų atstovai.

G. Kadžytė susirinkusius sudomino pasakojimu apie Dainų šventės ištakas, tradicijas ir jų raidą, pasidžiaugė, kad Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (angl. UNESCO) 2003 metais pripažinta Žmonijos, t.y. viso pasaulio, žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru šventė Lietuvoje įgijo ypatingą prasmę, būtent šiemet, kai švenčiame nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmetį. Kita susitikimo tema – nacionaliniu epu virstančios žymiausios mitologinės pasakos „Eglė žalčių karalienė“ neblėstančio aktualumo mįslė, istorijos, etnokultūros paveldo atspindžiai per tautosakos ir literatūros tekstus įtraukė susirinkusiuosius į gyvą diskusiją apie Lietuvos regionus, tarmes, kurias galėtume vadinti nematerialiomis tapatybės kortelėmis, mūsų pačių tautinio tapatumo gyvenimiškąsias patirtis.

Artėjant liepos 6-tajai, Lietuvos valstybės dienai, viešnia linkėjo kiekvienam rasti gyvenimo tikrąsias vertybes, semtis stiprybės iš praeities gerumo ir pakvietė ekskursijai į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą, įsikūrusį paminkliniuose Petro Vileišio rūmuose.