ADIC išduotas ISO 9001:2008 / LST EN/ISO 9001:2008 sertifikatas

Data

2012 12 17

Įvertinimas
0
adis_bv_certification_iso9001.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC prie VRM) sėkmingai dirba vadovaudamasis kokybės vadybos sistema atitinkančia tarptautinius standartus. Tokios išvados buvo paskelbtos, atlikus ADIC prie VRM Kokybės vadybos sistemos išorės auditus, atliktus keliais etapais.

Audito pagrindu tapo „Asmens dokumentų išrašymo centro kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemos (toliau – Sistemos) diegimas“ finansavimo ir administravimo trišalė sutartis, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir ADIC prie VRM. Ja remdamasis ADIC prie VRM nuo 2010 m. vasario 25 d. pradėjo vykdyti Sistemų įgyvendinimo projektą (toliau – projektas). Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

2010 m. gruodžio 21 d. ADIC prie VRM su UAB „Blue Bridge“ ir UAB „ASI Consulting“ pasirašė Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos kokybės vadybos sistemos, informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo bei palaikymo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį.

Sutartis dėl sertifikavimo paslaugų su UAB „Bureau Veritas Lit“, kuri yra atitikčių vertinimo ir sertifikavimo paslaugų lyderė pasaulyje, buvo pasirašyta 2012 m. gegužės 9 d.

ADIC prie VRM viena pirmųjų valstybės įstaigų Lietuvoje įsidiegusi dvi tarpusavyje integruotas vadybos sistemas ir jos abi sėkmingai sertifikuotos.

2012 m. gruodžio 3 d. buvo išduotas sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad UAB „Bureau Veritas Lit“ įvertino ADIC prie VRM kokybės vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2008 / LST EN/ISO 9001:2008 reikalavimus. Sertifikatas galioja iki 2015-12-05.

Pažymėtina, kad 2012 m. spalio 22 d. buvo gautas Informacijos saugumo valdymo sistemą įvertinantis sertifikatas. UAB „Bureau Veritas Lit“ atliko išorės auditą dviem etapais ir nustatė kad, ADIC prie VRM atitinka standarto ISO/IEC 27001:2005 / LST ISO/IEC 27001:2006 reikalavimus.

ADIC prie VRM įgyvendinamo projekto VP1-4.3-VRM-01-V-01-028 tikslas – Įdiegti kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemas Asmens dokumentų išrašymo centre, siekiant gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.

Abiejų ADIC įdiegtų vadybos sistemų esmė – sudaryti sąlygas visiems įstaigos darbuotojams ir vadovams tobulinti veiklą remiantis reguliariai kaupiamais veiklos valdymo informaciniais įrašais. Tinkamai tam pritaikyti informacinės sistemos projekto rezultatai yra veiksmingi, nes neapkrauna darbuotojų papildomais dokumentacijos ir informacinių įrašų tvarkymo darbais, teigiamai veikia vadybos sistemos darbus atliekančių darbuotojų motyvaciją, kokybės valdymo ir informacijos saugumo valdymo sprendimai priimami greičiau.

Detalesnė informacija tel. (8 5) 271 80 27.