ADIC išduoti LST EN ISO/IEC 9001:2015 ir LST EN ISO/IEC 27001:2017 sertifikatai

Data

2018 10 30

Įvertinimas
1
ISO_9001_27001_Sertika.jpg

2018 m. spalio 16 d. Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) vyko resertifikavimo auditas, kurį atliko UAB „Sertika“. 2018 m. spalio 19 d. audito išvadų pagrindu išduoti sertifikatai, kuriais patvirtinama, kad ADIC Kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) ir Informacijos saugumo valdymo sistema (toliau – ISVS) atitinka tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 9001:2015 ir LST EN ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus.

Pažymėtina, kad ADIC KVS ir ISVS sertifikuotos jau trečią kartą. Pirmą kartą sertifikatai išduoti 2012 m., antrą kartą – 2015 m.