Apklausa apie išrašomų asmens dokumentų kokybę ir teikiamas paslaugas

Data

2014 10 20

Įvertinimas
0
Adic_logo.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC), siekdamas gerinti teikiamų paslaugų kokybę, trečią kartą atlieka kasmetinę apklausą, kuria norima išsiaiškinti, ar asmenys ir asmens dokumentus išduodančios tarnybos yra patenkintos ADIC teikiamomis paslaugomis ir išrašomais asmens dokumentais. Tuo pačiu norima sužinoti, kaip per metus pasikeitė ADIC teikiamų paslaugų vertinimas.
Apklausa atliekama 2014 m. spalio 20 - 30 dienomis.

Be to, ADIC, vykdydamas šią apklausą, tikisi sulaukti racionalių pasiūlymų, kaip pagerinti esamą situaciją. Primename, kad visą informaciją, susijusią su asmens dokumentų išrašymu, galite rasti ADIC interneto puslapyje adresu: www.adic.lrv.lt

Svarbu žinoti. Reikalavimai nuotraukoms asmens dokumentuose nustatyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakyme Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657). Nuotraukų asmens dokumentams pavyzdžius galima rasti ADIC interneto puslapyje adresu: https://adic.lrv.lt/lt/teisine-informacija/nuotrauku-pavyzdziai