Aptarti sėkmingos veiklos rezultatai

Data

2017 01 26

Įvertinimas
0
Adic_logo_15_metu.jpg

Įstaigos 15-ųjų įkūrimo metinių proga susirinkusius darbuotojus šiltai pasveikino Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys ir įteikė Vidaus reikalų ministerijos misiją simbolizuojančią dovaną.

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) direktorius Ramūnas Žičkis padėkojo darbuotojams už nuoširdų darbą, apžvelgė 15 metų sėkmės rezultatus.

Detali 2016 m. veiklos ataskaita prieš susirinkimą buvo apsvarstyta vadovų pasitarime ir galutiniam papildymui pristatyta darbuotojams.

Svarbiausi atlikti darbai:
Visi asmens dokumentai išrašyti laiku. O tai užtikrinti 2016 m. nebuvo paprasta – teko dirbti ir tuomet, kai techninės ir technologinės aplinkybes nebuvo palankios.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. sėkmingai vykdomos sertifikavimo veiklos funkcijos.
Nuo 2016 m. kovo 1 d. išrašomi pareigūnų tarnybiniai pažymėjimai.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. sėkmingai pasirengta Lietuvos Respublikos laikino paso išdavimui diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Kiti svarbūs darbai ir įvykiai:
Asmens dokumentų išrašymo centras paskirtas atsakingu už asmens tapatybės dokumentų išrašymo ir išdavimo procesų koordinavimą.
Pasirašytos ID-1, ID-2 ir ID-3 formatų, Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento ir Blanko vizai įklijuoti blankų gamybos paslaugos pirkimo-pardavimo sutartys už 36 164 891,15 Eur, įskaitant PVM.
2016-10-12 buvo išrašytas 8-milijonasis naujos kartos asmens tapatybės dokumentas.
Asmens dokumentų išrašymo centras tapo pirmąja valstybės įstaiga, kurios veikla resertifikuota iš LST EN ISO 9001:2008 į naujausią LST EN ISO 9001:2015 standartą.
Pakartotinio sertifikavimo audito išvada: Asmens dokumentų išrašymo centras ISVS atitinka informacijos saugumui taikomo LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.
Pradėtas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos atitikties reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimams audito paslaugų pirkimas.

Darbuotojai susipažino su Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus Ramūno Žičkio tarnybine veikla 2016 m.

Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius Ramūnas Žičkis padėkojo visiems ir kiekvienam už susitelkimą ir pastangas, siekiant bendrų tikslų.

D. Fedosejev