Asmens dokumentų išrašymo centrui išduotas ISO/IEC 27001:2005 / LST ISO/IEC 27001:2006 sertifikatas

Data

2012 10 29

Įvertinimas
0
adis_bv_certification_iso27001.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centre prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC prie VRM) vartotojų informacija yra tinkamai apsaugota, o viešosioms įstaigoms ir kitoms organizacijoms paslaugos teikiamos saugiai. Tokios išvados buvo paskelbtos, atlikus ADIC prie VRM informacijos saugumo valdymo sistemos išorės auditą.

Audito pagrindu tapo „Asmens dokumentų išrašymo centro kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemos (toliau – Sistemos) diegimas“ finansavimo ir administravimo trišalė sutartis, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir ADIC prie VRM, kuria remiantis ADIC prie VRM nuo 2010 m. vasario 25 d. pradėjo vykdyti Sistemų įgyvendinimo projektą (toliau – projektas). Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

2010 m. gruodžio 21 d. ADIC prie VRM su UAB „Blue Bridge“ ir UAB „ASI Consulting“ pasirašė Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos kokybės vadybos sistemos, informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo bei palaikymo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį.

ADIC prie VRM 2012 m. spalio 22 d. buvo išduotas sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad UAB „Bureau Veritas Lit“ įvertino ADIC prie VRM vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka vadybos sistemos standarto ISO/IEC 27001:2005 / LST ISO/IEC 27001:2006 reikalavimus, o ADIC prie VRM įdiegta Informacijos saugumo valdymo sistema atitinka informacijos saugumui taikomus tarptautinių standartų reikalavimus.

Pažymėtina, kad sutartis dėl sertifikavimo paslaugų su UAB „Bureau Veritas Lit“, kuri yra atitikčių vertinimo ir sertifikavimo paslaugų lyderė pasaulyje, buvo pasirašyta 2012 m. gegužės 9 d.

Detalesnė informacija tel. (8 5) 271 80 27.