Asmens dokumentų išrašymo centrui suteiktas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjo statusas

Data

2017 08 16

Įvertinimas
1
adic_t-systems_certification_2017.jpg

2017 metų rugpjūčio 1 dieną Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba patvirtino Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kaip kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir teikiamų patikimumo užtikrinimo paslaugų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimams. Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusas patvirtintas remiantis 2017 m. gegužės mėnesį atitikties vertinimo įstaigos Vokietijos įmonės „T-Systems International GmbH“ atlikto atitikties vertinimo ataskaita ir atitikties vertinimo išvada.

Į kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugas, kurios reglamentuotos Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose, patenka ir Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) veikla. Vienas iš Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) veiklos tikslų yra užtikrinti atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatų ir elektroninio parašo kvalifikuotų sertifikatų, įrašomų į Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelių elektronines laikmenas, sertifikatų, įrašomų į valstybės tarnautojo, vyriausybės nario ir valstybės pareigūno pažymėjimų elektronines laikmenas ir sertifikatų, įrašomų į vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų elektronines laikmenas (toliau – asmenims sudaromi sertifikatai), sudarymą ir tvarkymą.

Siekdamas šio tikslo, Asmens dokumentų išrašymo centras vykdo šias funkcijas:

  • rengia ir priima teisės aktus, reglamentuojančius asmenims sudaromų sertifikatų sudarymą ir tvarkymą;
  • sudaro asmenims sudaromus sertifikatus;
  • sustabdo ir nutraukia asmenims sudaromų sertifikatų galiojimą, atšaukia jų galiojimo sustabdymą;
  • atnaujina elektroninius valstybės tarnautojo sertifikatus;
  • keičia asmens tapatybės kortelėse esančių kontaktinių elektroninių laikmenų aktyvavimo duomenis (slaptažodžius);
  • teikia konsultacijas valstybės institucijoms ir įstaigoms asmenims sudaromų sertifikatų tvarkymo bei elektroninių paslaugų, pagrįstų asmenims sudaromais sertifikatais, plėtojimo klausimais.

Daugiau informacijos apie Asmens dokumentų išrašymo centro išduodamus sertifikatus galima surasti Asmens dokumentų išrašymo centro prižiūrimoje interneto svetainėje adresu: www.nsc.vrm.lt

Sertifikatų tvarkymo ir elektroninių paslaugų plėtros klausimais galima skambinti tel. (8 5) 271 6062.

Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 7:30 - 16:30, penktadieniais 7:30 - 15:15.
Pietų pertrauka: 11:30 - 12:15.