Atnaujintas Lietuvos Respublikos pasas ir trumpas chronologinis ekskursas link jo

Data

2019 05 22

Įvertinimas
0
2019-05-22_Pasas2019_uv.jpg

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 20 d. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) pradėjo išrašinėti atnaujintus Lietuvos Respublikos pasus.

Atnaujinto Lietuvos Respublikos paso pagrindiniai skiriamieji bruožai:

  • asmens duomenų lape atsirado skaidrus langelis, kuriame graviruojama paso turėtojo nuotrauka;
  • naujo dizaino kinegrama - skaidrus difrakcinis optinis elementas su kinematiniu efektu, iš dalies dengiantis nuotrauką;
  • nematomi ultravioletiniai dažai, UV šviesoje sukuriantys daugiaspalvį vaizdą, esantį duomenų lapo pirmoje pusėje.

Daugiau informacijos:
Lietuvos Respublikos pasas 2019

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos pasai, išrašyti iki 2019 m. gegužės 20 d., galioja iki juose nurodytos galiojimo laiko pabaigos.
ADIC nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. išrašė 3 969 015 Lietuvos Respublikos pasus.
Daugiau informacijos:
Bendra statistika
Lietuvos Respublikos pasas

Asmens dokumentų raidos apžvalga

1998 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naujų asmens dokumentų rengimo programą. Buvo pradedama rengtis stoti į Europos Sąjungą, ruoštis Europos Sąjungos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų saugos standartų įgyvendinimui.

2001 m. įsteigtas Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos.

Vadovaujantis Vokietijos Federacinės Respublikos įmonės „Bundesdruckerei GmbH“ atliktos studijos rekomendacijomis, sukurta naujos kartos asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo sistema.

2002 m. veiklą pradėjo Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos.

Naujos kartos asmens dokumentų blankai buvo gaminami Vokietijoje, Suomijoje, Lenkijoje.

Šiuo metu asmens dokumentų blankai gaminami Lietuvoje.

2003 m. pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasas 2006 m. buvo modernizuotas į biometrinį.

2008 m. pavyzdžio biometrinis Lietuvos Respublikos pasas atitinka 2004 m. gruodžio 13 d. Europos Tarybos (ET) reglamento Nr. 2252/2004, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartus, reikalavimus bei naujausias Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) rekomendacijas.

Asmens dokumentų išrašymas

Nuo 2003 m. dokumentai buvo išrašomi įranga, pagaminta Vokietijoje, panaudojant vieną saugiausių išrašymo technologijų – lazerinį graviravimą. Dokumento medžiagoje, pagamintoje iš polikarbonato, asmens ir kiti duomenys išgraviruojami (išdeginami) lazeriu. Į dokumento medžiagos gilumą prasiskverbę įrašai yra apsaugoti nuo padirbinėjimo.

Dokumentai išrašomi centralizuotai Gyventojų registro duomenų pagrindu.

Šiuo metu asmens dokumentai išrašomi greitaeige įranga, kuri pagaminta Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Dokumentų išrašymui reikalingi asmens duomenys nuskaitomi modernia duomenų saugumą užtikrinančia įranga, pagaminta Švedijoje.

Lietuvos asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo įvertinimai

Lietuvos biometrinių dokumentų išrašymo ir išdavimo procesas 2015 m. buvo įvertintas kaip vienas iš pažangiausių Europoje.

2015 m. kovo mėn. Valstybės kontrolė baigė ADIC biometrinių asmens dokumentų gamybos 2013–2014 m. I pusmetį auditą. Pagrindiniu audito subjektu Lietuvoje buvo pasirinkta Vidaus reikalų ministerija, o audito procedūros atliktos ADIC, kuris įgyvendina valstybės politiką asmens dokumentų išrašymo srityje. Tarptautinio audito rezultatai parodė, kad Lietuvoje asmens dokumentų išdavimo procesas yra vienas iš geriausių, lyginant su kitų šalių, tokių kaip Belgija, Latvija, Norvegija, Portugalija, Šveicarija, institucijomis, koordinuojančiomis ir valdančiomis asmens tapatybės dokumentų gamybos procesus. Šis faktas buvo pažymėtas oficialiai pristatant tarptautinio biometrinių asmens dokumentų gamybos audito rezultatus Varšuvoje vykusiame Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) ir Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) informacinių technologijų audito grupių atstovų susitikime. Aukštam įvertinimui įtakos turėjo nuo 2012 m. ADIC įdiegta Integruotos vadybos sistema (Kokybės vadybos sistema ir Informacijos saugumo valdymo sistema), sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 27001 standartų reikalavimus.

Asmens dokumentų grafinius projektus rengia Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos. Asmens dokumentų grafinių projektų parengimui naudojamos pažangiausios technologijos. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos atsakingai kontroliuoja visą asmens dokumentų blankų gamybos procesą.

Šiandien Lietuvos Respublikos asmens dokumentai yra vieni saugiausių.

Rezultatui pasiekti prireikė ne vienerių valstybės įstaigų darnaus darbo metų.

Žinios apie asmens dokumentus, technologinės apsaugos elementų savybes ir šių žinių pritaikymas gali prisidėti prie asmens ir visuomenės saugumo stiprinimo.

Verta žinoti

Primename, kad kiekvienam verta prisiminti ir laiku pasitikrinti asmens dokumento galiojimo trukmę ir dėl dokumento keitimo laiku kreiptis į migracijos tarnybą ar Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą.
Daugiau informacijos:
Asmens dokumentai
Lietuvos atstovybės užsienyje

Norintiems pateikti prašymą, siūloma naudotis Elektronine išankstinės registracijos sistema.
Daugiau informacijos:
Laiko rezervacija

Norintiems sužinoti apie dokumento išrašymo eigą, siūloma pasinaudoti teikiama paslauga: Asmens dokumentų išrašymo stadija.
Daugiau informacijos:
Gaminamų dokumentų paieška

Už Lietuvos Respublikos paso išdavimą nustatyta valstybės rinkliava:

  • bendra tvarka (mėnesio laikotarpį) – 43 Eur;
  • skubos tvarka per 5 darbo dienas – 57 Eur;
  • skubos tvarka per 1 darbo dieną – 71 Eur.

Daugiau informacijos:
Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas