Įgyvendinamas projektas „Papildomos ADIC veiklos sąnaudos 2021–2023 m.“

Data

2021 04 21

Įvertinimas
1
EU_logo.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) įgyvendina Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Papildomos ADIC veiklos sąnaudos 2021–2023 m.“.

2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Asmens dokumentų išrašymo centras pasirašė veiklos projekto sutartį Nr. 1S-130 dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo projektui Nr. SVVP /2020/ 356 papildomoms Asmens dokumentų išrašymo centro veiklos sąnaudoms 2021-2023 m. finansuoti.

Vykdydamas projektą, Asmens dokumentų išrašymo centras įsigis 600 000 vnt. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), kurių forma patvirtinta 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 694/2003 dėl Supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693 / 2003, vienodos formos ir 600 000 vnt. Blankų vizai įklijuoti, kurių forma patvirtinta 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 333 / 2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė, blankų.