Įgyvendinamas Vidaus saugumo fondo projektas „Papildomos ADIC veiklos sąnaudos 2019–2021 m.“

Data

2019 07 03

Įvertinimas
2
VSF_logo.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras), naudodamasis Vidaus saugumo fondo, kuris valstybėms narėms padeda įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Europos Sąjungos išorės sienų valdymą ir kuris skirtas vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, paskatomis, 2019 m. pateikė fondui paraišką papildomoms Asmens dokumentų išrašymo centro veiklos sąnaudoms finansuoti.

2019 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Asmens dokumentų išrašymo centras pasirašė sutartį Nr. 2-25 / 2019 / 4-17-36 / 1S-225 dėl Vidaus saugumo fondo dalies „Veiklos parama specialiai tranzito schemai vykdyti“ fondo finansinės paramos lėšų skyrimo 2019-2021 metų projektui Nr. LT/2019/VSF/4.6.1.19 papildomoms Asmens dokumentų išrašymo centro veiklos sąnaudoms finansuoti.

Vykdydamas projektą, Asmens dokumentų išrašymo centras įsigis 600 000 vnt. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), kurių forma patvirtinta 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 694/2003 dėl Supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693 / 2003, vienodos formos ir 600 000 vnt. Blankų vizai įklijuoti, kurių forma patvirtinta 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 333 / 2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė, blankų.