exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Minimas 17 – asis sėkmingos veiklos gimtadienis

Data

2019 01 22

Įvertinimas
0
Adic_logo.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojai ataskaitiniu laikotarpiu garbingai įvykdė pagrindinę užduotį ir išrašė 647 513 asmens dokumentų (2017 – 566 765). Pasiektas savalaikiškumo rezultatas 99,98 proc. (2017 – 100).

2018 m. rugsėjo 28 d. įgyvendintas Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšomis finansuotas projektas Nr. LT/2016/VSF/2.2.1.1 „Biometrinių duomenų patikros sistemos įgyvendinimas (II etapas)“. Užmegztas abipusis Bendrojo ryšių palaikymo punkto (toliau – SPOC) ryšys su 17 Europos valstybių (2017 m. – 14), su 8 valstybėmis testinių sertifikatų apsikeitimo procesas įvykdytas 100 proc. (2017 m. – 3), su 6 valstybėmis – 67 proc. (2017 m. – 6), su 1 valstybe 33 proc. (2017 m. – 5).
Su Liuksemburgu ir Čekija užmegztas SPOC ryšys jau darbinėje aplinkoje ir šioms šalims išsiųsti darbiniai sertifikatai.

2018 m. spalio 16 d. UAB „Sertika“ auditoriai atliko Integruotos vadybos sistemos (toliau – IVS) pakartotinį sertifikavimo auditą. Atlikus auditą, patvirtinta, kad Asmens dokumentų išrašymo centro IVS atitinka LST EN ISO 9001:2015 ir LST ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimus.
IVS buvo sukurta ir įdiegta 2011 m., o sertifikuota nuo 2012 m.

Bendradarbiaujant su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais, Užsienio reikalų ministerija, Valstybės technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos ir prisidedant prie parodos pagrindinių rengėjų – dokumentų kolekcininkų, 2018 m. lapkričio 7 d. atidarytoje parodoje „Asmens tapatybės ir kelionės dokumentai Lietuvoje“ parengtas atskiras Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos stendas. Lietuvių ir anglų kalbomis parengtas ir demonstruojamas kartą per mėnesį atnaujinamas pranešimas „Asmens dokumentai, išrašymo ir išdavimo procesas, technologinė apsauga“.
Paroda „Asmens tapatybės ir kelionės dokumentai Lietuvoje“ Valdovų rūmuose veiks iki 2019 m. vasario 16 d. Ši paroda yra metus vykdytos darnios veiklos pavyzdys ir bendras indėlis, paminint Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį.

Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis (bruto, t.y. neatskaičius mokesčių) sudarė 880 Eur (2017 – 847), 75 proc. kvantilis – 678 Eur (2017 – 781 Eur), mediana – 742 Eur (2017 – 713 Eur), 25 proc. kvantilis – 473 Eur (2017 – 479).

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius buvo 45, vidutinis darbuotojų nedarbingumas – 49 žmogaus dienos per mėnesį (2017 – 32), vidutiniškai atostogauta – 102 žmogaus dienos per mėnesį (2017 – 95).

17 veiklos metų praskriejo lyg saulėto pavasario septyniolika sėkmės akimirkų.

Esame dėkingi kiekvienam darbuotojui ir veteranui, ir visiems, prisidėjusiems prie asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo sistemos kūrimo, palaikymo ir efektyvaus panaudojimo.