Paskaita apie saugius dokumentus

Data

2012 11 28

Įvertinimas
0
2012-11-28_IMG_0001.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC prie VRM) yra įstaiga, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymo srityje. Siekiant užtikrinti savalaikį ir saugų, atitinkantį galiojančius teisės aktus, asmens dokumentų išrašymą, svarbu nuolat tobulinti asmens dokumentų išrašymo procesą bei kelti darbuotojų kvalifikaciją. Šiuo tikslu šių metų lapkričio 28 dieną ADIC prie VRM svečiavosi ir paskaitą skaitė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos Kriminalistinių tyrimų skyriaus viršininkas Pavelas Staškevičius.

Pirmojoje bei antrojoje paskaitos dalyse svečias pristatė asmens dokumentų išrašymo raidą, skirtingais laikotarpiais naudotus asmens dokumentų gamybos būdus ir technologijas, asmens dokumentų sudėtinių dalių įvairovę bei reikšmę skirtingoms valstybėms. Taip pat buvo aptarti asmens dokumentų apsaugos užtikrinimo būdai bei priemonės, naujausios pasų apsaugos technologijos. Pristatant asmens dokumentų patikros aktualijas bei problemas, ADIC prie VRM darbuotojai turėjo galimybę ne tik apžiūrėti bei palyginti įvairių užsienio šalių asmens dokumentų pavyzdžius, bet ir patys išbandyti įvairias dokumentų patikros priemones bei pasidalinti per profesinės veiklos dešimtmetį sukaupta patirtimi. Trečioji paskaitos dalis buvo skirta asmens dokumentų klastojimo problematikos aptarimui, pasienio kontrolės metu sulaikytų suklastotų asmens dokumentų demonstravimui bei diskusijai.

Renginio pabaigoje ADIC prie VRM darbuotojai dėkojo svečiui už naudingą ir įdomią paskaitą bei aptarė tolimesnio bendradarbiavimo asmens dokumentų apsaugos srityje galimybės.