2021-08-17

Pradėtas naujos formos asmens tapatybės kortelių išrašymas

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1157 dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo reikalavimus, pradėjo naujus saugumo standartų reikalavimus atitinkančių asmens tapatybės kortelių išrašymą.

Daugiau informacijos rasite čia.