Valstybės diena pasitinkama pakilia nuotaika

Data

2018 07 05

Įvertinimas
1
2018-07-05_IMG_0001.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) darbuotojai Valstybės dieną sutinka pakiliai šventiška nuotaika, nes sėkmės rezultatus vertina ir išrašytų dokumentų kiekiu. 2018 m. liepą ADIC pradėjo skaičiuoti dešimtąjį naujos kartos asmens dokumentų milijoną.

ADIC darbuotojai siekia, kad dokumentų išrašymas kiekvieną dieną būtų savalaikis ir saugus. Tam padeda 2012 m. įdiegta kokybės valdymo sistema, atitinkanti ISO 9001 standartą ir informacijos saugumo valdymo sistema, atitinkanti ISO 27001 standartą.

ADIC, nuolatos tobulindamas savo veiklą, atsigręžia ir į praeitį. Pirma naujų asmens dokumentų karta buvo išrašoma Asmens dokumentų išrašymo centre nuo 2003 m. Nuo 2006 m. rugpjūčio pradėti išrašinėti pirmieji biometriniai pasai. Nuo 2008 m. pradedami išrašinėti Europos Sąjungos pavyzdžio pasai, 2009 m. – Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės su asmens biometriniais duomenimis, įrašytais į nekontaktį lustą, su kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu ir asmens tapatybės nustatymo virtualioje erdvėje sertifikatu kontaktiniame luste. 2014 m. pradėti išrašinėti Lietuvos Respublikos diplomatiniai pasai, kuriuos išduoda Užsienio reikalų ministerija. 2016 m. buvo pagaminti Lietuvos Respublikos laikini pasai, kuriuos išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės. 2016 m. išrašomi policijos pareigūno, vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimai su kontaktiniame luste įrašytu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu.

ADIC orientuojasi į klientą, savalaikio dokumentų išrašymo užtikrinimu tenkina klientų reikalavimus ir nuolatos siekia viršyti klientų lūkesčius. ADIC siekia būti tvarios sėkmės organizacija. Organizacijos sėkmė priklauso nuo klientų ir suinteresuotų šalių palaikymo. ADIC siekia užtikrinti galutinio rezultato kokybę ir nuolatos tobulina savo veiklą ir bendradarbiavimą su klientais, taip juos pritraukia, vykdo įvairias apklausas bei siekia patenkinti klientų lūkesčius ir taip įgyti didesnį pasitikėjimą, kuria pridedamąją vertę ir brangina klientų palaikymą. ADIC gilinosi į esamus ir būsimus klientų poreikius ir lūkesčius, su jais siejo savo tikslus, matavo ir stebėjo klientų pasitenkinimą, darbo atmosferą ir darbuotojų motyvaciją ir jų požiūrį, vykdė dokumentų išrašymo proceso monitoringą ir gerinimo priemones. Visas šias veiklas ADIC įgyvendino tam, kad būtų užtikrintas tarptautinių vadybos reikalavimų, laiduojamas integruotos vadybos sistemos nuolatinis tinkamumas, adekvatumas, rezultatyvumas ir suderinamumas su organizacijos strategine kryptimi.

2003 m. sukurtas ir iki šiol veikiantis centralizuotas biometrinių dokumentų išrašymas ir išdavimas 2015 m. buvo pripažintas vienu geriausiu Europoje.

2018 m. liepos 5 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyboje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas įteiktė devynimilijonąjį naujos kartos asmens tapatybės dokumentą.

ADIC dėkoja prisidėjusiems prie gražių rezultatų ir visus sveikina Valstybės dienos proga.

Lietuvos Respublikos asmens dokumentai ir jų išdavimo laikotarpiai:

Išrašytų Lietuvos Respublikos asmens dokumentų 2003 – 2017 m. bendra statistika: