Komisijos ir darbo grupės

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijos:

 1. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsargų nurašymo komisija
 2. Valstybes trumpalaikio materialiojo turto, valdomo ir naudojimo patikėjimo teise Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo komisija
 3. Pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomo ir naudojamo patikėjimo teise valstybes trumpalaikio materialiojo turto likvidavimo komisija
 4. Asmens dokumentų blankų (saugiųjų dokumentų blankų) inventorizacijos komisija
 5. Atsargų, prekių, perkamų iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų reprezentacinėms išlaidoms, nurašymo komisija
 6. Pareigybių steigimo ar esamų naikinimo, valstybės tarnautojų pareigybių kategorijų nustatymo (keitimo) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pastoviosios dalies koeficientų (keitimo), priedų, priemokų, materialinių pašalpų skyrimo komisija
 7. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija
 8. Specialiojį ekspertų komisija
 9. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija
 10. Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo komisija

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai dalyvauja:

 1. Vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1V-230 „Dėl komisijos sudarymo“
 2. Vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-354 „Dėl darbo grupės sudarymo“
 3. Sertifikatų valdymo informacinės sistemos atitiktų kūrimo darbų įvertinimo komisija
 4. Tarpinstitucinę valymo ir aprūpinimo higienos priemonėmis paslaugų pirkimo centralizavimo darbo grupė
 5. Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2019 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Finansų ministro 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos personalinės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-28