Einamųjų metų užduotys

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Pasirengti Europos Sąjungos piliečiams jų teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje dokumentų išrašymui ir išdavimui.
2. Parengti asmens biometrinių duomenų registravimo įrangos atnaujinimo viešojo pirkimo dokumentus.
3. Pasirengti Lietuvos Respublikos piliečiams išrašyti ir išduoti antrą pasą.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1. Parengti ir patvirtinti ADIC prie VRM direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimus. Parengti informacinių sistemų pakeitimus ir kitos programinės ir techninės įrangos pakeitimus naujiems dokumentams išrašyti ir išduoti. Nuo 2019 m. kovo 1 d. pradėti išrašinėti dokumentus.
2. Iki 2019 m. balandžio 1 d. atlikti asmens biometrinių duomenų registravimo įrangos nuomos paslaugos rinkos tyrimą, parengti galutinę įrangos techninę specifikaciją ir Turto ir ūkio valdymo departamentui prie LR VRM perduoti įrangos nuomos paslaugos pirkimo dokumentus.
3. Parengti ir patvirtinti ADIC prie VRM direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimus. Parengti informacinių sistemų pakeitimus ir kitos programinės ir techninės įrangos pakeitimus naujiems dokumentams išrašyti ir išduoti. 2019 m. gegužės mėn. pradėti išrašinėti dokumentus.

RIZIKA, KURIAI ESANT, NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šių užduočių neįvykdymui?

1. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo poįstatyminių aktų (ministro įsakymu patvirtintos dokumento išdavimo tvarkos) pakeitimų parengimo ir priėmimo vėlavimas.
2. Įrangos bendroms techninėms specifikacijoms ir centralizuoto pirkimo dokumentams parengti gali įtakoti būsimų įrangos naudotojų skirtingi įrangos funkcionalumo poreikiai.
3. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimo priėmimo vėlavimas, įgyvendinimo poįstatyminių aktų (ministro įsakymu patvirtintos dokumento išdavimo tvarkos) pakeitimų parengimo ir priėmimo vėlavimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-06