Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus: