Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijos:

  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsargų nurašymo komisija;
  • Valstybės trumpalaikio materialiojo turto, valdomo ir naudojimo patikėjimo teise Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo komisija;
  • Pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomo ir naudojamo patikėjimo teise valstybes trumpalaikio materialiojo turto likvidavimo komisija;
  • Asmens dokumentų blankų (saugiųjų dokumentų blankų) inventorizacijos komisija;
  • Atsargų, prekių, perkamų iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų reprezentacinėms išlaidoms, nurašymo komisija;
  • Specialioji ekspertų komisija;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija.

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1K-267 sudarytoje Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijoje.

Atnaujinimo data: 2023-09-11