ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS ORGANIZACINĖ SCHEMA


ADIC prie LR VRM reguliavimo sričiai kitos įstaigos nėra priskirtos

Atnaujinimo data: 2023-09-14