Nuotraukų pavyzdžiai

NUOTRAUKŲ ASMENS DOKUMENTAMS PAVYZDŽIAI

Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai nustato, kokios nuotraukos yra tinkamos asmens dokumentams (asmens tapatybės kortelei, pasui, tarnybiniam pasui, užsieniečio pasui, vairuotojo pažymėjimui, leidimui gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimui, asmens be pilietybės kelionės dokumentui, pabėgėlio kelionės dokumentui, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimui, laikinajam pažymėjimui).

Reikalavimus nuotraukoms nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1V-340 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo” (Valstybės žinios, 2006, Nr. 93-3657).

Pagrindinis reikalavimų tikslas yra pagerinti pasų ir kitų asmens dokumentų turėtojų identifikavimą. Reikalavimuose atsižvelgta į tai, kad biometriniuose pasuose asmens veido skaitmeninis atvaizdas bus saugomas elektroninėje laikmenoje ir bus naudojamas tiek vizualiniam tiek automatizuotam veido atpažinimui naudojant vaizdo atpažinimo įrangą.

Lankstinuką galite atsisiųsti čia (1,3 MB)

FOTOPOPIERIUS IR KITOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Nuotrauka spausdinama ant kokybiško plono fotopopieriaus lygiu paviršiumi.

Nuotrauka neturi būti gaminama ant chemiškai aktyvaus, savaime ryškinančio, reaguojančio į aplinkos veiksnius (šviesą, šilumą) popieriaus.

Nuotrauka turi būti be baltų kampų, dėmių, įbrėžimų, emulsinio sluoksnio pažeidimų, nuovarvų, linijų ir pan.

Nuotraukoje neturi matytis kitoje nuotraukos pusėje esančių ženklų ar įrašų.

BENDRIEJI NUOTRAUKŲ REIKALAVIMAI

Asmens nuotraukos turi atitikti asmens amžių (rekomenduojama, kad būtų darytos ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki pateikimo) ir būti nesutrintos, nesubraižytos ar kitaip nepažeistos.

Lazerinio graviravimo technologija formuoja tiktai nespalvotus vaizdus, todėl siekiant didesnio vizualinio asmens veido atvaizdo nuotraukoje ir asmens dokumente atitikimo rekomenduojama, kad nuotrauka, skirta asmens dokumentams, išrašomiems lazerinio graviravimo būdu (asmens tapatybės kortelei, pasui, tarnybiniam pasui, užsieniečio pasui, vairuotojo pažymėjimui, leidimui gyventi Lietuvos Respublikoje), būtų nespalvota.

Nuotrauka, skirta kitiems asmens dokumentams, gali būti spalvota arba nespalvota.

NUOTRAUKOS DYDIS, IŠKIRPIMAS

Priklausomai nuo dokumento rūšies, vienam dokumentui gauti gali būti reikalaujama pateikti ne mažiau kaip 3 identiškas nuotraukas. Nuotraukos turi būti pateikiamos viename lape.

Nuotraukos dydis turi būti 40 x 60 mm. Nufotografuota turi būti taip, kad jas būtų galima iškirpti iš lapo 35 x 45 mm stačiakampiais, tokiu būdu, kad:
- asmens veido atvaizdas nuo smakro iki viršugalvio užimtų 70–80 proc. nuotraukos aukščio;
- atstumas nuo nuotraukos viršutinio krašto iki viršugalvio būtų 2–4 mm, atstumas nuo viršugalvio iki smakro būtų 31–35 mm, atstumas nuo smakro iki nuotraukos apatinio krašto būtų 8–10 mm;
- asmens veido atvaizdas nuotraukoje būtų vienodai nutolęs nuo nuotraukos kairiojo ir dešiniojo kraštų.

Per toli. Veido atvaizdas per smulkus.Nufotografuota turi būti taip, kad iškirpus nuotrauką būtų išlaikyti atstumai ir proporcijos:
Asmens veido atvaizdas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 70–80 proc. nuotraukos aukščio.
Atstumas nuo nuotraukos viršutinio krašto iki viršugalvio turi būti 2–4 mm, atstumas nuo viršugalvio iki smakro turi būti 31–35 mm, atstumas nuo smakro iki nuotraukos apatinio krašto – 8–10 mm.
POZAVIMAS NUOTRAUKAI

Asmuo fotografuojamas iš priekio, sėdintis tiesiai prieš objektyvą ir žiūrintis į objektyvą: pečiai viename aukštyje, galva nepasukta ir nepakreipta.

Įsivaizduojama linija, einanti per abiejų akių vyzdžius, turi būti lygiagreti nuotraukos viršutiniam kraštui.
Nuotraukoje turi aiškiai matytis visas veidas, abi akys, abiejų pečių viršus.


VEIDO IŠRAIŠKAVeido išraiška turi būti natūrali. Netinkamos nuotraukos, kuriose asmuo nufotografuotas su dirbtine veido išraiška, darantis grimasas, besijuokiantis, praverta burna, išsižiojęs ar susiraukęs.Plaukai neturi dengti veido.APRANGA IR KITI ATRIBUTAI

Bendru atveju asmens dokumentams asmenys turi būti fotografuojami civiliniais drabužiais, be galvos apdangalo ar kitokių specialios paskirties drabužių.

Net ir išimtinais atvejais fotografuojant su galvos apdangalu, akys, antakiai, skruostai, smakras turi matytis.
Fotografuojamo asmens veidas turi būti neišpaišytas ir nedekoruotas, išskyrus įprastą makiažą ar ilgalaikes tatuiruotes bei nuolatinius, priklausymą atitinkamai religinei bendruomenei ar bendrijai ženklinančius piešinius.

Nuotraukas, kuriose asmuo nufotografuotas su nedengiančiu veido galvos apdangalu ir/ar su nuolat privalomai dėvimu drabužiu, asmens dokumentams kartu su atitinkamu tarpininkavimo raštu gali pateikti tiktai tradicinių ir kitų Lietuvos valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų nariai. Tačiau ir tuo atveju akys, antakiai, skruostai, smakras turi matytis.

Asmenys, nuolat nešiojantys akinius, fotografuojami su jais.

Akiniai negali būti tamsintais ar spalvotais stiklais.
Akinių rėmeliai neturi užstoti akių, pageidautina, kad rėmeliai nebūtų stori.

Jei asmuo fotografuojamas su akiniais, nuotraukoje akinių lęšiuose neturi matytis šviesos atspindžių.VAIKAI, LIGONIAI IR KITI YPATINGI ATVEJAI

Jei neįmanoma išvengti veido atvaizdo išplaukimo ar iškraipymo mažų vaikų nuotraukose, leidžiama, kad veido atvaizdas nuotraukoje būtų mažesnis, tačiau atstumas nuo smakro iki viršugalvio bet kuriuo atveju privalo būti didesnis kaip 25 mm.

Tam tikri nukrypimai nuo reikalavimų leidžiami, kai asmens dokumentams fotografuojami asmenys su negalia, kurių natūrali povyza ar natūrali veido išraiška neatitinka vienų ar kitų bendrųjų reikalavimų.

Nuotraukoje turi būti matomas tiktai prašymą pateikiantis asmuo, neturi matytis kitų žmonių ar daiktų.


REIKALAVIMAI FONUI

Nuotraukos fonas turi būti parenkamas taip, kad kontrastas su veidu, plaukais, apranga išliktų ir suformavus nespalvotą asmens veido skaitmeninį atvaizdą.

Nuotraukos fonas turi būti labai šviesus, vienspalvis ir tolygus. Neturi būti jokių šešėlių.
Jeigu fotografuojamo asmens plaukai labai šviesūs, fonas turi būti tamsesnis (apie 18 proc. pilkos), kad susidarytų kontrastas.REIKALAVIMAI APŠVIETIMUI IR SPAUDOS KOKYBEI

Apšvietimui neturi būti naudojama fokusuota didelio intensyvumo šviesa iš vieno šaltinio. Rekomenduojama naudoti difuzinę daugelio lempų šviesą arba kitokias tolygaus apšvietimo priemones.

Nuotrauka turi būti tinkamai išryškinta.

Veidas turi būti pakankamai, tolygiai apšviestas iš priekio, viršaus ir iš šonų taip, kad nesusidarytų šešėlių.
Asmens veido atvaizdas nuotraukoje turi būti ryškus.

Akyse neturi atsispindėti blykstės šviesa, neturi būti raudonų akių efekto.
Nuotrauka turi būti tinkamai išryškinta.

Visos spalvos ir atspalviai turi būti natūralūs.
Asmens veido atvaizdas nuotraukoje neturi būti retušuotas arba pakoreguotas kompiuteriu taip, kad pasikeistų arba išnyktų veido bruožai, plaukų spalva.

Atnaujinimo data: 2023-09-11