Tarnybiniai pažymėjimai

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“
  2. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1-15 „Dėl Užsakymų išrašyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinius pažymėjimus teikimo Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų perdavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų statutinių įstaigų padaliniams įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“
  3. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 1-49 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1-15 „Dėl Užsakymų išrašyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinius pažymėjimus teikimo Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų perdavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų statutinių įstaigų padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28