Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje

 1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
 2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 1V-930 „Dėl elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės formos patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1106 „Dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 4. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 1-5 „Dėl prašymų išrašyti elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemones teikimo Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
 5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1V-534 „Dėl teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo“
 6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1V-519 „Dėl Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje blanko privalomosios formos patvirtinimo“
 7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d įsakymas Nr. 1V-194 “Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
 8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 10. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-594 “Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 11. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo“
 12. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-408 „Dėl Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 13. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 14. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 1V-330 „Dėl Užsieniečio paso formos patvirtinimo“
 15. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1V-357 „Dėl Užsieniečio paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-13