Teisės aktų projektai

  • 2016 m. liepos 1 d. pradėtas taikyti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB. Vadovaujantis reglamento reikalavimais yra parengti Piliečio sertifikato taisyklių, Valstybės tarnautojo sertifikato taisyklių ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūno sertifikato taisyklių projektai. Pastabas ir pasiūlymus dėl taisyklių projektų prašome teikti Asmens dokumentų išrašymo centro Sertifikatų skyriui iki š. m. spalio 31 d.

  • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  • Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  • Teisės aktų projektų archyvas
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-24