Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ir kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Pranešti apie korupcijos apraiškas Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, galite:

Asmenims, suteikusiems vertingos informacijos apie korupciją, gali būti išmokama iki 14 000 EUR vienkartinė piniginė išmoka Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. Anonimiškumas garantuojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

Naudinga informacija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas
Nacionalinė kovos su korupcija programa
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Trasparency international Lietuvos skyrius
Projektas "kyšiai.lt"

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-18