Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ir kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Pranešti apie korupcijos apraiškas Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, galite:

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.

DĖMESIO: tai nėra skubios pagalbos ar greitojo reagavimo pranešimų linija, todėl, norėdami išsikviesti pagalbą ar pranešti apie galimą nusikalstamą veiką, dėl kurios būtina reaguoti nedelsiant, prašome skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 ar pasinaudoti kitais skubios pagalbos kanalais.

Asmenims, suteikusiems vertingos informacijos apie korupciją, gali būti išmokama iki 14 000 EUR vienkartinė piniginė išmoka Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. Anonimiškumas garantuojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

Naudinga informacija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas
Nacionalinė kovos su korupcija programa
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Trasparency international Lietuvos skyrius
Projektas "kyšiai.lt"

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su Asmens dokumentų išrašymo centru prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) sieja arba siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

ČIA GALITE PATEIKTI PRANEŠIMĄ APIE ADIC:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su ADIC.

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu praneseju.apsauga@vrm.lt;

Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus į VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių adresu Šventaragio g. 2, Vilnius;

Paštu: informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, ant voko nurodant žymą „VRM KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

PRANEŠIMUS PATEIKUSIEMS ASMENIMS gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

UŽTIKRINAME ASMENS IR JO PATEIKTOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo;

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30