Procesas

SCHEMA

Valstybės institucija – institucija, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė priimti prašymus asmens dokumentui gauti ir išduoti išrašytus asmens dokumentus: Migracijos departamentas, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar kita įstaiga, atsakinga už Tarnybinių pasų išdavimą.

GALIOJIMAS

1. Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 30 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus;
 • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

 

2. Pasas galioja:

 • 2 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;
 • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

 

3. Sertifikatas galioja:

 • išduotas piliečiui nuo 18 metų – 3 metus.

 

VALSTYBĖS RINKLIAVA

Dokumentas Rinkliavos dydis, Eur
Bendra tvarka (per mėnesį) Skubos tvarka
Asmens tapatybės kortelė iki 18 metų * 4,30 per 5 d. – 19,60 per 1 d. – 31,60
pensininkams ** 1,70 per 5 d. – 19,60 per 1 d. – 31,60
kitiems piliečiams 8,60 per 5 d. – 19,60 per 1 d. – 31,60
Lietuvos Respublikos pasas iki 18 metų * 21,50 per 5 d. – 57,00 per 1 d. – 71,00
pensininkams ** 8,60 per 5 d. – 57,00 per 1 d. – 71,00
kitiems piliečiams 43,00 per 5 d. – 57,00 per 1 d. – 71,00
Tą pačią dieną, jeigu prašymas pateikiamas iki 12 val.
Paslauga teikiama tik Vilniaus skyriuje (Vytenio g. 18, Vilnius).
190,00
Tarnybinis pasas 28,00 per 5 d. – 42,00 per 1 d. – 56,00
Vairuotojo pažymėjimas
Asmens be pilietybės kelionės dokumentas 30,00 per 5 d. – 45,00
Pabėgėlio kelionės dokumentas 38,00 per 5 d. – 53,00
Užsieniečio pasas 38,00 per 5 d. – 53,00
LR ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas 43,00 86,00
Prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas 11,00 22,00
Leidimo nuolat gyventi įforminimas 30,00 60,00
Leidimas laikinai gyventi LR (toliau vadinama – leidimas laikinai gyventi) Prašymo išduoti/pakeisti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas 86,00 172,00
Leidimo laikinai gyventi įforminimas 30,00 60,00
Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė Dokumentų išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę tvarkymas 20,00 Nenumatyta
Dokumentų pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę tvarkymas 5,70 Nenumatyta
Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimas arba pakeistos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimas 8,60 Nenumatyta
Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė 90,00 Nenumatyta

 

* Valstybės rinkliavos už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų jų pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą, keitimą bendra tvarka (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas).

** Valstybės rinkliavos už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 80 procentų jų pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą, keitimą bendra tvarka (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas).

 

Valstybės rinkliava už paslaugas (įmokos kodas – 5740) mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų:

 • LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjo bankas – AB „Swedbank“, banko kodas – 73000;
 • LT12 2140 0300 0268 0220, gavėjo bankas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas – 21400;
 • LT74 7400 0000 0872 3870, gavėjo bankas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas – 74000;
 • LT32 7180 0000 0014 1038, gavėjo bankas – AB „Šiaulių bankas“, banko kodas – 71800;
 • LT42 7230 0000 0012 0025, gavėjo bankas – UAB „Medicinos bankas“, banko kodas – 72300;
 • LT74 4010 0510 0132 4763, gavėjo bankas – AB DNB bankas, banko kodas – 40100;
 • LT05 7044 0600 0788 7175, gavėjo bankas – AB SEB bankas, banko kodas – 70440.

 

Šią rinkliavą taip pat galima sumokėti internetu, banko kortele (išskyrus American Express kortelę) Migracijos valdyboje, ten pat grynaisiais FOXBOX terminalu.
Primename: atsiskaitant banko kortele ar grynaisiais FOXBOX terminalu, mokamas administravimo mokestis; už asmens dokumento išdavimą skubos tvarka sumokėjus banke, būtina pateikti mokamąjį pavedimą su banko žyma arba kvitą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

ATLEIDIMAS NUO VALSTYBĖS RINKLIAVOS

Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei pakeitimą nuo valstybės rinkliavos atleidžiami:

 • asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;
 • vaikai, kuriems nustatyta globa ir rūpyba;
 • valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose asmenys;
 • vieniši asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-16