exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Veiklos sritys

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymo srityje.

Misija – būti šiuolaikiška valstybės įstaiga, užtikrinančia savalaikį ir saugų, atitinkantį galiojančius teisės aktus, asmens dokumentų išrašymą, išrašymo ir išdavimo procesų koordinavimą.

Strateginiai tikslai:

  • Veiklos valdymo tobulinimas, taikant kokybes vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standartą ir informacijos saugumo valdymo sistemos, atitinkančios LST ISO/IEC 27001:2017 standartą.
  • Stebėti asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo procesus ir teikti siūlymus dėl procesų efektyvumo užtikrinimo.
  • Efektyvus įrangos, susijusios su asmens dokumentų išrašymu ir išdavimu, atnaujinimas.
  • Teikiamų paslaugų plėtimas ir gerinimas, atsižvelgiant į užsakovų ir visuomenės poreikius.
  • Išrašomų asmens dokumentų spektro plėtimas.
  • Saugių ir pažangių technologijų panaudojimas.
  • Asmens dokumentų saugumo didinimas (gerinimas, tobulinimas).
  • Skaidrus ir efektyvus viešųjų pirkimų vykdymas.
  • Racionalus laiko ir kitų išteklių panaudojimas.
  • Novatoriškos ir kūrybiškos komandos ugdymas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-27